Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Oglaševana hitrost

 

Telemach v svoji ponudbi in pri tržnem komuniciranju navaja oglaševano hitrost dostopa do nterneta, ki je za posamezen paket določena v ceniku z oznako »do«. Dejansko dosežene hitrosti prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik pri storitvah dostopa do interneta so lahko na posameznem priključku nižje od oglaševane hitrosti in so odvisne od stanja omrežja, kakovosti radijskega signala, povezave, naprav in drugih dejavnikov na prenosni poti.

 

Fiksno omrežje

 

V skladu z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta Telemach naročnikom fiksnih storitev dostopa do interneta zagotavlja sledeče hitrosti prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik:

 

  • Maksimalna hitrost ob običajnem delovanju omrežja je v kabelskem in optičnem omrežju ter pri FWBA dostopu enaka oglaševani hitrosti in je dosegljiva vsaj 1 krat na dan.
  • Maksimalna hitrost ob običajnem delovanju omrežja v omrežju xDSL je najvišja možna dosegljiva hitrost na posameznem priključku in je dosegljiva vsaj 1-krat na dan. Odvisna je od dolžine povezave od dostopovne naprave do centrale in stanja omrežja ter se izmeri ob vzpostavitvi priključka.
  • Običajno razpoložljiva hitrost ob običajnem delovanju omrežja v kabelskem in optičnem omrežju ter omrežju xDSL znaša 80% maksimalne hitrosti in je razpoložljiva in je razpoložljiva 90% časa dneva in se meri izven vršnih ur (izven časa med 19:00 in 21:00 uro) ter izven časa ko omrežje deluje v energetsko varčnem načinu. V primeru FWBA dostopa znaša običajno razpoložljiva hitrost 50% maksimalne hitrosti.
  • Minimalna hitrost ob običajnem delovanju omrežja znaša v kabelskem in optičnem omrežju ter omrežju xDSL 50% maksimalne hitrosti, z uporabo FWBA dostopa pa 25% maksimalne pritočne in odtočne hitrosti. Telemach za hitrost dostopa do interneta na posameznem priključku šteje tisto hitrost, ki se izmeri med uporabniškim modemom (omrežno priključno točko) in slovenskim stičiščem internetnih omrežij (SIX).

 

Mobilno omrežje

 

  • Hitrost prenosa podatkov v mobilnem omrežju je odvisna od zunanjih dejavnikov (vrsta mobilnega terminala, frekvenčni pas in tehnologija, preko katere je mobilni terminal prijavljen v omrežje, fizične ovire mikrolokacije in oddaljenost od oddajne enote, gostota sočasnih uporabnikov na določenem področju oz. v posamezni celici, zmogljivost posamezne celice). Prikaz pokritosti z omrežjem Telemach, pojasnila vplivov na jakost in kakovost signala in prikaz priporočene tehnologije GSM/UMTS/LTE za uporabo posameznih storitev oz. aplikacij so dostopni na spletni strani www.telemach.si.
  • Maksimalna teoretično možna hitrost prenosa podatkov s strežnika je hitrost, ki jo za posamezen protokol in kombinacijo radijskih frekvenc navajajo uporabljeni standardi, in sicer: tehnologija GPRS: 0,1 Mbps, EDGE: 0,3 Mbps, HSPA: 7,2 Mbps, HSPA+: 21 Mbps in LTE: 75 Mbps. Doseganje maksimalnih teoretičnih hitrosti je možno v idealnih (laboratorijskih) pogojih pri preizkušanju, zato je ob realni uporabi ob upoštevanju v tem odstavku navedenih omejitev dejanska hitrost pomembno nižja. Ce Telemach v okviru posameznega paketa omeji najvišjo hitrost pod teoretično, so omejitve in posebne lastnosti takega paketa opredeljene v posebnih pogojih takega paketa. Oglaševana hitrost dostopa do interneta v mobilnem omrežju je tista hitrost, ki jo Telemach lahko navaja v svoji ponudbi in pri tržnem komuniciranju z oznako »do« in je za posamezen paket določena v ceniku.

 

Informacije o dostopu do interneta ter zemljevid pokritosti so dostopni tukaj.

 

AKOS Test Net je sistem, ki omogoča merjenje hitrosti in kakovosti širokopasovnih povezav na fiksnih in brezžičnih omrežjih. Z njim lahko merimo različne parametre, kot so hitrost prenosa podatkov, zakasnitve pri prenosu in razpoložljivost omrežnih storitev. Namenjen je uporabnikom širokopasovnih storitev, agenciji in ostali zainteresirani javnosti. Vsi podatki, pridobljeni s pomočjo sistema AKOS Test Net, so izključno informativne narave.

 

Geoportal AKOS je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, med katerimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev. Vsi prostorski podatki so zbrani in prikazani na enem mestu, kar omogoča uporabnikom preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi številna dodatna orodja, med katerimi so najpomembnejša izdelava pregledne karte v PDF obliki in hitre spletne analize, s katerimi lahko prevzamejo različne podatke o omrežnih priključnih na nivoju občine ali naselja.