Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Več informacij
 1. Ali vaše cene že vključujejo DDV?

  Vse objavljene cene vključujejo DDV.

 2. Izgubil sem račun. Kako lahko dobim novega?
  Račune za pretekle tri mesece si lahko ogledate v mobilni ali spletni aplikaciji Telemach. Kopijo računa lahko zahtevate tudi preko brezplačne telefonske številke 070 700 700. Kopija računa se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom družbe Telemach.
 3. Kaj pomenijo postavke na računih?

  RAČUN ZA FIKSNE STORITVE

  Informacije o postavkah na računu za fiksne storitve si lahko ogledate na primeru računa.

  RAČUN ZA MOBILNE STORITVE

  Informacije o postavkah na računu za mobilne storitve si lahko ogledate na primeru računa.

  Če informacije o želenih postavkah na vašem računu niste našli, nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 070 700 700 ali nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali na [email protected].

  POJASNILA NEKATERIH MOŽNIH ZARAČUNANIH STORITEV

  Enkratni stroški:

  SZU za mesečno naročnino: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali ob izbiri akcijske ugodnosti in se sorazmerno zaračuna v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

  SZU za opremo: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali za opremo, kupljeno skupaj z naročniškim paketom. Višina zneska ugodnosti je napisana na aneksu za opremo. Znesek se zaračuna v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja ali predčasne prekinitve vezave z opremo.

  SZU za priključnino: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali za priklop fiksnih storitev in se sorazmerno zaračuna v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

  Priključnina: Enkratni strošek ob priklopu mobilne številke v omrežje.

  Strošek začasnega izklopa (zamrznitev naročniškega razmerja): Znesek stroška, ki nastane ob zamrznitvi naročniškega razmerja.

  Prekinitev naročniškega razmerja: Znesek stroška odpovedi naročniškega paketa oziroma prenosa številke k drugemu operaterju.

  Blokada storitev zaradi neplačevanja: Pri ponovnem vklopu naročniškega paketa je treba poravnati znesek, ki nastane ob blokadi storitev.

  Sprememba naročnika: Strošek, ki nastane pri prenosu naročniškega paketa na drugo osebo. Strošek spremembe naročnika poravna prevzemnik.

  Menjava paketa: Sprememba na nižji paket (na primer s paketa NAJVEČ na ŠE VEČ) je mogoča, če na paketu ni aktivne vezave.

  Vse postavke lahko najdete na tej povezavi.

  Dodatni paketi:

  Paket HBO: Dodatni fiksni naročniški paket, ki vključuje programa HBO 1 in HBO 2.

  Paket PINK: Dodatni paket, ki vključuje 33 televizijskih programov.

  ŠE VEČ/NAJVEČ dodatna kartica SIM: Dodatna kartica SIM z novo številko v paketu ŠE VEČ ali NAJVEČ. Primarna in dodatna številka si delita zakupljene enote v paketu.

  ZDA neomejeno mesečno: Dodatni mobilni naročniški paket, ki vključuje neomejene klice, sporočila SMS ter 1 GB prenosa podatkov. Pogoj je, da je naročnik dodatnega paketa registriran v partnersko omrežje v ZDA. Paket aktiviramo s pomočjo ukaznega niza in se začne obračunavati ob prvi opravljeni storitvi.

  Balkan 500 MB: Dodatni mobilni naročniški paket, ki ga uporabniki uporabljajo, ko gostujejo v Črni gori, Albaniji, Srbiji, Makedoniji ali Bosni in Hercegovini.

  Cenik vseh dodatnih paketov najdete tukaj.

  Cenik mobilnih storitev najdete tukaj.

  Ostalo:

  Donacija 090: Plačljive slovenske številke, kjer uporabniki donirajo zneske v različne namene (Karitas, Vesele nogice,…)

  Klici v mobilna omrežja: Če je zaračunan znesek za klice, to pomeni, da je uporabnik prekoračil zakupljeno količino minut v paketu VEČ.

  Komercialno sporočilo: V večini primerov gre za plačljive številke, na katerih se uporabnik s svojo telefonsko številko prijavi za različne namene (vedeževanje, nagradne igre, glasovanja,…).

  Dodatni sprejemnik 1 ali 2: Dodatni digitalni sprejemnik ali kartica CONAX, ki se zaračuna mesečno.

  Klici na plačljive številke (090): Plačljive komercialne številke, ki ponujajo razne storitve (donacije, vedeževanje, vsebine za odrasle, …).

  Razčlenjen račun: Podrobna specifikacija vseh opravljenih storitev, ki se dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. V podrobni specifikaciji so prikazane vse opravljene storitve (sporočila SMS, klici, prenos podatkov, …).

  Mednarodni klici v cono 2: Klici iz Slovenije v tujino na tujo številko. Cona 2 zajema 23 držav, med katerimi so Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, … Minuta klica se zaračuna po veljavnem ceniku.

  Gostovanje v tujini – prenos podatkov v coni 2: Poraba prenosa podatkov med gostovanjem v coni 2. Obračunski interval se zaračuna po veljavnem ceniku.

  Gostovanje v tujini – odhodni SMS v coni 2: Primer gostovanja v tujini in pošiljanja sporočil v cono 2.
 4. Na kakšen način lahko poravnam račun?

  Račun lahko poravnate na naših prodajnih mestih, pošti ali banki. Za brezskrbno plačevanje vam svetujemo odprtje trajnika ali uvoz računa v spletno banko.

 5. Kaj so posebne številke 2?

  Posebne številke 2 so komercialne številke (številke 090, sodelovanja v televizijskih oddajah, telefonska glasovanja ipd.). Za posebne številke 2 velja poseben cenik, ki je objavljen tukaj.

 6. Kakšno je obračunsko obdobje podjetja Telemach?

  Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Storitve obračunavamo v tekočem mesecu za pretekli mesec.

 7. Sem poslovni uporabnik. Zakaj na računu ni moje identifikacijske številke za DDV?

  Računi za poslovne uporabnike so izdani v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki po 4. točki 82. člena že od leta 2006 omogoča izdajo računov brez navedbe kupčeve identifikacijske številke za DDV.

  Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z obvezno vsebino računa oz. navajanjem identifikacijske številke za DDV na računu vam predlagamo, da se obrnete na svojega davčnega svetovalca ali na Finančno upravo Republike Slovenije.

  Dokument s pojasnili FURS je dostopen tukaj.

 8. Kam lahko pošljem potrdilo o plačilu računa?

  Potrdila o plačanih računih posredujte na faks 059 188 601. Potrdilo za fiksne storitve  in mobilne storitve lahko pošljete tudi prek elektronske pošte na naslov [email protected].

 9. Zakaj moram plačati položnico, če sem bil v prejšnjem mesecu odklopljen?

  Računi se izdajajo enkrat mesečno za pretekli mesec. Če ste bili v preteklem mesecu odklopljeni, boste v tekočem mesecu prejeli račun z obračunanim proporcionalnim delom naročnine (od začetka meseca do datuma odklopa).

 10. Kaj je storitev Moj račun?

  Storitev Moj račun je odzivnik, preko katerega lahko enostavno preverite morebitne zapadle obveznosti za svoje naročniško razmerje. V primeru izklopa naročniškega paketa zaradi neplačil, lahko po poravnanih obveznostih preko odzivnika svoje storitve ponovno aktivirate brez čakanja. Če zapadle obveznosti ne bodo poravnane v petih dneh od ponovne aktivacije, bodo storitve ponovno izklopljene.

 11. Kako preverim stanje preko storitve Moj račun?

  Za uporabo storitve Moj račun pokličite na brezplačno številko 070 700 700, kjer vas bo vodil odzivnik.

  Za dostop do storitve izberite številko 1 – Moj račun, nato pa vas bo odzivnik prosil za številko naročnika (številka naročnika je zabeležena na mesečnem računu). Če je vaša kontaktna številka zabeležena v sistemu, vam ne bo treba vpisovati številke naročnika in vas bo sistem samodejno povezal v naslednji korak.

  V nadaljevanju odzivnik ponuja dve možnosti.

  1. Informacije o stanju na računu

  S pritiskom številke 1 boste prejeli podatke o stanju zapadlih obveznosti.

  2. Ponovni vklop izklopljenih storitev

  S pritiskom številke 2 vas odzivnik obvesti, da je zahteva za ponovni priklop sprejeta in storitve so samodejno aktivirane v najkrajšem možnem času. Če zapadle obveznosti ne bodo poravnane v petih dneh od ponovne aktivacije, pri čemer se datum aktivacije šteje kot prvi dan, bodo storitve ponovno izklopljene.

 12. Kako preverim stanje zapadlih obveznosti?

  Zapadle obveznosti lahko preverite na dva načina:

  1) Prek brezplačne storitve Moj račun na številki 070 700 700.

  Za dostop do storitve izberite številko 1Moj račun, nato pa vas bo odzivnik prosil za številko naročnika (številka naročnika je zabeležena na mesečnem računu). Če je vaša kontaktna številka zabeležena v sistemu, vam ne bo treba vpisovati številke naročnika in vas bo sistem samodejno povezal v naslednji korak.

  V nadaljevanju odzivnik ponuja dve možnosti.

  1. Informacije o stanju na računu

  S pritiskom številke 1 boste prejeli podatke o stanju zapadlih obveznosti.

  2. Ponovni vklop izklopljenih storitev

  S pritiskom številke 2 vas odzivnik obvesti, da je zahteva za ponovni priklop sprejeta in storitve so samodejno aktivirane v najkrajšem možnem času. Če zapadle obveznosti ne bodo poravnane v petih dneh od ponovne aktivacije, bodo storitve ponovno izklopljene.


  2) Prek portala Moj Telemach.

  Na portalu Moj Telemach lahko preverite:

  Stanje poravnanih in odprtih obveznosti

  Vpogled v poslane račune

  Razčlenitev tekoče in pretekle porabe za fiksne in mobilne številke

 13. Zakaj ste mi na položnici obračunali dvojni znesek?

  Če imate neporavnane zapadle obveznosti, so te zabeležene tudi na tekočem mesečnem računu. Zaradi tega prejmete na računu skupni znesek tekočih in zapadlih obveznosti.