Gostovanje v tujini

Pred odhodom v tujino preverite ali ima Telemach sklenjeno pogodbo o gostovanju v državi, v katero ste namenjeni. V nekaterih državah imamo sklenjeno pogodbo z več operaterji. V tem primeru se pri avtomatski izbiri omrežja mobilni telefon sam prijavi na tisto omrežje, ki v določenem trenutku ponuja boljši signal in storitve.

Cenik najbolj pogostih gostovanj

Cenik - povzetek najbolj pogostih gostovanj

Podrobnejši cenik in seznam držav v gostovanju

Cenik storitev in seznam držav v gostovanju v EU
Cenik storitev in seznam držav v gostovanju izven EU

 • Vključene storitve v paketu NAJVEČ ter dodatnih paketih Neomejeno ZDA mesečno, Neomejeno ZDA 24 ur, SVET 1GB, Balkan 500MB in Koreja 1GB veljajo v omrežjih izbranih operaterjev, navedenih na seznamu, ki si ga lahko ogledate  tukaj.
 • Navodila za uporabo storitve USSD Call back si lahko ogledate tukaj.
 • Najbolj pogosta vprašanja uporabe storitve USSD Call back si lahko ogledate tukaj.

Telemach izvaja aktivno politiko upravljanja s prometom storitev v gostovanju. Vsi navedeni operaterji morda ne bodo stalno na voljo na vseh področjih dosega radijskega signala takega operaterja.

Med gostovanjem v tujini na vse številke kličete z mednarodnimi klicnimi kodami; vsako številko začnete z znakom + ali 00, nato vnesete kodo države (za slovenske telefonske številke 386) in telefonsko številko brez vodilne ničle, npr. +38670xxxxxx.

Za večjo varnost in zaščito naših uporabnikov smo v skladu z direktivo Evropske unije omejili porabo GPRS storitev v času gostovanj v tujini. Vsak uporabnik lahko v tujini nemoteno prenese količino prenosa podatkov do limita 61 EUR. Prosimo, da pred odhodom v tujino preverite cenik gostovanja na naši spletni strani (ogledate si ga lahko na trenutni podstrani).

Kaj pomeni omejitev prenosa podatkov za uporabnika?

Po dosegu limita 61 EUR, ki velja za tujino, vam bo Telemach onemogočil nadaljnji prenos podatkov v tujini.

Povečanje limita podatkovnega prenosa za dodatnih 150 EUR v tujini lahko vklopite direktno s poslanim SMS sporočilom.

Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo "GPRS TUJINA" na številko 7070. Prejeli boste povratno sporočilo o potrditvi nadaljnje uporabe prenosa podatkov v tujini.

Poslano SMS sporočilo je plačljivo. Če je sporočilo poslano znotraj Slovenije, se odšteje od zakupljene količine SMS sporočil v vašem naročniškem paketu ali se obračuna po veljavnem ceniku Telemacha. Če je sporočilo poslano iz tujine, se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja. Povratno SMS sporočilo je brezplačno.

Potrebujete večjo količino prenosa podatkov v tujini?

Na vašo željo vam bomo omogočili tudi dodatno količino prenosa podatkov v tujini. Vendar, če ste v tekočem mesecu že uspešno povečali svoj limit, lahko dodatno porabo aktivirate le z izpolnitvijo posebnega obrazca. Obrazec lahko izpolnete na vseh prodajnih mestih Telemach. V kolikor boste po že uspešno opravljenem povečanju limita v tekočem mesecu ponovno poslali SMS zahtevo za dodatno povečanje limita, boste prejeli povratno SMS obvestilo, ki vas bo napotilo na naš klicni center z dodatnimi navodili.

Kako urediti popolno blokado prenosa podatkov v tujini?

Kljub izklopu podatkov v nastavitvah za telefon, lahko pri nekaterih napravah v ozadju še vedno potekajo posodobitve določenih aplikacij. S tem pa se porablja tudi prenos podatkov, ki lahko povzroči dodatne stroške v tujini. Predlagamo vam, da si zagotovite popolno blokado prenosa podatkov prek USSD ukaznega niza s klicem na *121*4# in sledenjem navodilom o izbiri blokade, ki jo želite vključiti ali izključiti.

Zapora storitev vam omogoča zaporo dohodnih ali odhodnih storitev in možnost omejevanja nezaželenih stroškov, predvsem v času gostovanja. Zaporo storitev lahko uredite na portalu Moj Telemach ali s pomočjo obrazca, ki ga izpolnite na prodajnih mestih Telemach.

Vrste zapor

 • zapora dohodnih storitev
 • zapora odhodnih storitev
 • zapora gostovanja v tujini
 • zapora prenosa podatkov
 • zapora odhodnih mednarodnih klicev v gostovanju in zapora odhodnih mednarodnih klicev iz Slovenije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na svoji spletni strani objavlja koristne informacije za uporabo mobilnih telefonov v tujini. Priporočamo, da si informacije preberete pred odhodom v tujino.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila brošuro, namenjeno uporabnikom mobilnih storitev, v kateri so podrobneje predstavljene bistvene spremembe, ki jih prinaša nova ureditev gostovanja v EU, za lažje razumevanje pa so dodani še različni primeri ponudb mobilnih storitev. Brošura je dostopna TUKAJ.

DELOVANJE TELEFONA V TUJINI

Če se odpravljate v tujino, se lahko o pokritosti omrežij v državah informirate na http://maps.mobileworldlive.com/. Če potujete v Ameriko, Južno Korejo ali na Japonsko, vam priporočamo, da preverite, ali imate telefon, ki deluje v frekvenčnem pasu tujega operaterja.

Telemach in večina tujih operaterjev uporablja frekvenčne pasove 900/1800/2100 MHz (2G/3G). V Severni in Južni Ameriki operaterji delujejo v drugih frekvenčnih pasovih - 850/1900 MHz (2G/3G). Korejski in Japonski operaterji pa omogočajo uporabo storitev le v omrežju 3G. To pomeni, da boste lahko mobilne storitve v omrežjih teh operaterjev uporabljali le, če imate telefon, ki deluje v frekvenčnem pasu tujega operaterja. Ali vaš telefon podpira določene frekvence, lahko enostavno preverite na spletni strani http://www.gsmarena.com/.

SMS-obveščanje »TUJINA« pomeni, da uporabniki storitev mobilne telefonije na svoj mobilni telefon samodejno brezplačno prejmete kratki sporočili SMS, v katerih so navedene telefonske številke za klic v sili in cene klicev, sporočil SMS ter prenosa podatkov za državo, v kateri gostujete.

Kako vklopite storitev?

Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob prihodu v tujino ob povezavi v omrežje tujega operaterja, pri čemer se lahko od storitve kadar koli odjavite.

Od storitve se odjavite na naslednji način:

Na telefonsko številko 7070 pošljite kratko sporočilo SMS s ključno besedo »SMS TUJINA STOP« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*1*2# ter pritisnite tipko za klic.

Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:

Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »SMS TUJINA« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*1*1# ter pritisnite tipko za klic. 

SMS-obveščanje »PAKETI TUJINA«

SMS-obveščanje »PAKETI TUJINA« se nanaša na storitev mobilne telefonije, pri kateri uporabniki na svoj mobilni telefon samodejno brezplačno prejmete kratko besedilno sporočilo (SMS), ki vsebuje informacijo, ali je v gostujoči državi na voljo dodaten paket. Z vklopom dodatnega paketa lahko namreč občutno prihranite pri dodatni porabi v tujini.

Kako vklopite storitev?

Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob prihodu v tujino ob povezavi v omrežje tujega operaterja, pri čemer se lahko od storitve kadar koli odjavite.

Od storitve se odjavite na naslednji način:

Na telefonsko številko 7070 pošljite kratko sporočilo SMS s ključno besedo »SMS PAKETI TUJINA STOP« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*2*2# ter pritisnite tipko za klic.

Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:

Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »SMS PAKETI TUJINA« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*2*1# ter pritisnite tipko za klic.

SMS storitev obveščanje "VELEPOSLANISTVO" pomeni, da slovenski državljani, ki v tujini uporabljate storitev slovenskega operaterja mobilne telefonije na svoj mobilni telefon avtomatično brezplačno prejmete kratko tekstovno sporočilo (SMS), v katerem je navedena telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije v državi, kjer se nahajate.

Za konzularno pomoč v nujnih primerih se lahko na predstavništvo Republike Slovenije v tujini obrnete:

   • če so vam ukradli osebne dokumente/denar ali ste jih izgubil,
   • če ste žrtev kaznivega dejanja,
   • v primeru prometne nezgode ali drugih nesreč,
   • v primeru hospitalizacije,
   • če vam je bila odvzeta prostost,
   • v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče),
   • v primeru smrti sopotnika/svojca.

Konzularni uslužbenci vam bodo, glede na situacijo, v kateri ste se znašli, povedali, ali vam lahko nudijo ustrezno pomoč ter kako oziroma vas bodo usmerili na ustrezne institucije.

Predstavništva v tujini ne morejo izposlovati izpustitve iz zapora, plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem, vam zagotoviti vstop v državo, priskrbeti dela ali dovoljenja za prebivanje v tujini, dajati informacij o nastanitvah ali turističnih informacij o destinaciji in podobno.

V primeru, da v državi, kjer se nahajate, ni predstavništva Republike Slovenije, se lahko za konzularno pomoč obrnete na katerokoli predstavništvo držav članic Evropske unije v tej državi.

Več informacij lahko dobite tukaj.

Kako vklopite storitev

Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob vašem prihodu v tujino, ko se boste povezali v omrežje tujega operaterja, pri čemer pa se lahko od storitve kadar koli odjavite.

Odjavo od storitve izvedete na naslednji način:
Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »VELEPOSLANISTVO STOP«

Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:
Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »VELEPOSLANISTVO«

Več informacij lahko dobite tukaj.

ZARAČUNAVANJE PRIBITKOV ZARADI PRETEŽNE UPORABE STORITEV OZ. PRISOTNOSTI MED GOSTOVANJEM V EU/EEA


Kdaj se začnejo zaračunavati pribitki zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA?

Uporabnike, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev več kot polovico mobilnih storitev uporabljali pretežno v EU/EEA gostovanju in so bili v tem obdobju hkrati več kot 50% časa prijavljeni v tuje omrežje v EU/EEA gostovanju, in ne v Sloveniji ali izven EU/EEA, z namenom preprečevanja zlorab prek sporočila SMS pozovemo k spremembi vzorca uporabe (oziroma da izkažejo t. i. trajne vezi). Če v 14 dneh od opozorila vzorca uporabe ne bodo ustrezno spremenili (torej tako, da bodo več kot polovico časa v obdobju opazovanih 14 dni prijavljeni v omrežje izven EU/EEA gostovanja ali bodo v istem obdobju več kot polovico mobilnih storitev uporabili izven EU/EEA gostovanja), jim bomo za vso nadaljnjo uporabo mobilnih storitev v EU/EEA gostovanju zaračunavali pribitke za gostovanje v skladu s cenikom.

Kakšni so pribitki za uporabo storitev med gostovanjem v EU/EEA?

Kategorija storitveVišina pribitka z DDV
Odhodni klici0,0390 €
Dohodni klici0,0088 €
SMS/MMS0,0122 €
Prenos podatkov0,0030 €


Zakaj se obračunavajo pribitki?

Pribitki se zaračunavajo z namenom preprečitve zlorab ali nepravilne uporabe mobilnih storitev (odhodni klici, sporočila SMS in prenos podatkov) v nasprotju s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o.

Kaj pa če imam predplačniški paket?

Tudi v primeru uporabe predplačniškega paketa in zakupljenih enot se bodo v tem primeru začeli zaračunavati pribitki.

Ali se pribitki zaračunavajo tudi na dodatni SIM?

Da, na katerikoli številki (nosilni in podrejeni) se v tem primeru začnejo zaračunavati pribitki tako pri nosilnem kot tudi pri vseh podrejenih naročniških razmerjih.

Koliko časa se obračunavajo pribitki?

  Zaračunavanje pribitkov traja toliko časa, dokler uporabnik ne spremeni vzorca uporabe na način, da:
 • Je v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno prisoten izven EU/EEA gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA, ali
 • ima v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU/EEA gostovanja, torej da pretežno uporablja mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA.

Kakšna je pravna podlaga za zaračunavanje pribitkov?

Pribitki se zaračunavajo v skladu z določili (i) UREDBE (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2012, (ii) UREDBE (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015, (iii) IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (“Izvedbena uredba”) in na tej podlagi izdani (iv) POLITIKI POŠTENE UPORABE (PPU) STORITEV V EU GOSTOVANJU DRUŽBE TELEMACH D.O.O.).

Katere države so vključene v EU/EEA?

V območje EU/EEA so zajete države članice Evropske unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija.

Klici iz Slovenije v tujino

V 30 držav sveta kličete za 0,23 EUR/min. Brez posebnega vklopa ali dodatne naročnine.

Za uporabo osnovnih mednarodnih tarif ne potrebujete nobenega posebnega vklopa in nobene dodatne naročnine. Telemachovim predplačnikom in naročnikom so omogočene avtomatsko.

Ali zaradi poslov in prijateljev veliko kličete v druge države? Potem kličite ugodneje z vklopom ene izmed dodatnih mednarodnih tarif.

Tabela klicnih tarif za tujino
Osnovne mednarodne tarife
Cenik storitev
Cona 1Cona 2Cona 3Cona 4
Klici iz SLO v mobilno omrežje (EUR/min)0,23 €0,55 €0,72 €1,40 €
Klici iz SLO v stacionarno omrežje (EUR/min)0,23 €0,55 €0,72 €1,40 €
SMS (EUR)0,07 €0,15 €0,15 €0,20 €
Obračunski interval60 sek60 sek60 sek60 sek

Satelitske destinacije

Cena klicev iz Slovenije v satelitske destinacije znaša za predplačnike in naročnike 7,20 EUR/min, poslano SMS sporočilo pa 0,20 EUR. Obračunski interval je 60 sekund.

 • Avstrija
 • Belgija
 • Bolgarija
 • Ciper
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francija
 • Grčija
 • Hrvaška
 • Irska
 • Islandija
 • Italija
 • Latvija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nemčija
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Španija
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo
 • Albanija
 • Bosna in Hercegovina
 • Črna gora
 • Makedonija
 • Srbija
 • Avstralija
 • Belorusija
 • Brazilija
 • Egipt
 • Hongkong
 • Indija
 • Kanada
 • Kitajska
 • Moldavija
 • Nigerija
 • Nova Zelandija
 • Rusija
 • Kazahstan
 • Švica
 • Tunizija
 • Turčija
 • Ukrajina
 • ZDA
 • Ostale države

Mednarodne tarife

Izberite si eno od dodatnih mednarodnih tarif za države, v katere kličete največ in komunicirajte že od 0,15 €/min.

Države vključene v tarifo Balkan Ekspres

Albanija, BiH, Črna gora, Srbija, Turčija, Makedonija

Cenik

Dodatna mednarodna tarifacene storitev
Klic iz SLO v mobilno omrežje (EUR/min)0,30
Klic iz SLO v stacionarno omrežje (EUR/min)0,15
SMS (EUR)0,15
Obračunski interval60 sekund
Cene vklopa/naročninecene storitev
Predplačniki – vklop (EUR)Brezplačno
Predplačniki – mesečni strošek (EUR)1,00
Naročniki - mesečna naročnina (EUR)2,00
Poslovni uporabniki - mesečna naročnina (EUR)5,00

Hkrati imate lahko aktiviranih več mednarodnih tarif. Prvi vklop mednarodne tarife je brezplačen, za vsak nadaljnji vklop tarife se uporabniku obračuna enkratni strošek v višini 1 €. Vsak izklop tarife je brezplačen. Mesečni strošek posamezne vklopljene mednarodne tarife je 1 €. Če uporabnik zadnji dan tekočega meseca nima dovolj dobroimetja se mu mednarodna tarifa samodejno izklopi. V primeru aktivirane mednarodne tarife se storitve znotraj Slovenije obračunavajo po veljavnem ceniku vklopljene mednarodne tarife. Vse navedene tarife lahko vklopite in izklopite tudi na portalu moj.telemach.si ali prek SMSa.

Vklop

Predplačniki in naročniki si lahko dodatno mednarodno tarifo vklopijo ali izklopijo s pomočjo USSD ukaznega niza / sporočila SMS:

Dodatna mednarodna tarifaUSSD ukazni niz za vklopSMS na 7070 za vklopUSSD ukazni niz za izklopSMS na 7070 za izklop
Balkan Ekspres*121*1*5*1# kličiBalkan*121*1*5*2# kličiBalkan izklop

Za vklop tarife je potrebno dobroimetje na predplačniškem računu v višini najmanj 1 EUR. Izklop dodatne mednarodne tarife je brezplačen.

Države vključene v tarifo Evropa Ekspres

Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija (in Severna Irska)

Cenik

Dodatna mednarodna tarifacene storitev
Klic iz SLO v mobilno omrežje (EUR/min)0,23
Klic iz SLO v stacionarno omrežje (EUR/min)0,15
SMS (EUR)0,07
Obračunski interval60 sekund
Cene vklopa/naročninecene storitev
Predplačniki – vklop (EUR)Brezplačno
Predplačniki – mesečni strošek (EUR)1,00
Naročniki - mesečna naročnina (EUR)2,00
Poslovni uporabniki - mesečna naročnina (EUR)5,00

Hkrati imate lahko aktiviranih več mednarodnih tarif. Prvi vklop mednarodne tarife je brezplačen, za vsak nadaljnji vklop tarife se uporabniku obračuna enkratni strošek v višini 1 €. Vsak izklop tarife je brezplačen. Mesečni strošek posamezne vklopljene mednarodne tarife je 1 €. Če uporabnik zadnji dan tekočega meseca nima dovolj dobroimetja se mu mednarodna tarifa samodejno izklopi. V primeru aktivirane mednarodne tarife se storitve znotraj Slovenije obračunavajo po veljavnem ceniku vklopljene mednarodne tarife. Vse navedene tarife lahko vklopite in izklopite tudi na portalu moj.telemach.si ali prek SMSa.

Vklop

Predplačniki in naročniki si lahko dodatno mednarodno tarifo vklopijo ali izklopijo s pomočjo USSD ukaznega niza:

Dodatna mednarodna tarifaUSSD ukazni niz za vklopUSSD ukazni niz za izklop
Evropa Ekspres*121*1*6*1# kliči*121*1*6*2# kliči

Za vklop tarife je potrebno dobroimetje na predplačniškem računu v višini najmanj 1 EUR. Izklop dodatne mednarodne tarife je brezplačen.

Države vključene v tarifo Svet Ekspres

Argentina, Avstralija, Bahrajn, Bangladeš, Belorusija, Brazilija, Brunej, Čile, Egipt, Filipini, Gruzija, Hongkong, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Afrika, Kanada, Katar, Kazahstan, Kitajska, Kolumbija, Kuvajt, Laos, Libanon, Macau, Malezija, Mehika, Mongolija, Nepal, Pakistan, Panama, Republika Koreja (Južna Koreja), Rusija, Savdska Arabija, Singapur, Šrilanka, Tajska, Tajvan, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam, ZDA, Združeni Arabski emirati

Cenik

Dodatna mednarodna tarifacene storitev
Klic iz SLO v mobilno omrežje (EUR/min)0,30
Klic iz SLO v stacionarno omrežje (EUR/min)0,15
SMS (EUR)0,15
Obračunski interval60 sekund
Cene vklopa/naročninecene storitev
Predplačniki – vklop (EUR)Brezplačno
Predplačniki – mesečni strošek (EUR)1,00
Naročniki - mesečna naročnina (EUR)2,00
Poslovni uporabniki - mesečna naročnina (EUR)5,00

Hkrati imate lahko aktiviranih več mednarodnih tarif. Prvi vklop mednarodne tarife je brezplačen, za vsak nadaljnji vklop tarife se uporabniku obračuna enkratni strošek v višini 1 €. Vsak izklop tarife je brezplačen. Mesečni strošek posamezne vklopljene mednarodne tarife je 1 €. Če uporabnik zadnji dan tekočega meseca nima dovolj dobroimetja se mu mednarodna tarifa samodejno izklopi. V primeru aktivirane mednarodne tarife se storitve znotraj Slovenije obračunavajo po veljavnem ceniku vklopljene mednarodne tarife. Vse navedene tarife lahko vklopite in izklopite tudi na portalu moj.telemach.si ali prek SMSa.

Vklop

Predplačniki in naročniki si lahko dodatno mednarodno tarifo vklopijo ali izklopijo s pomočjo USSD ukaznega niza:

Dodatna mednarodna tarifaUSSD ukazni niz za vklopUSSD ukazni niz za izklop
Svet Ekspres*121*1*7*1# kliči*121*1*7*2# kliči

Za vklop tarife je potrebno dobroimetje na predplačniškem računu v višini najmanj 1 EUR. Izklop dodatne mednarodne tarife je brezplačen.

Združljivost dodatnih mednarodnih tarif

Vse dodatne mednarodne tarife so med seboj združljive. Uporabniki si lahko izberete in vklopite več tarif glede na vaše potrebe.

Združljivost dodatnih mednarodnih tarif
Število vklopljenih dodatnih tarifPredplačniki (enkratni strošek vklopa)Naročniki (mesečna naročnina)Poslovni uporabniki (mesečna naročnina)
11 €2 €5 €
22 €4 €10 €
33 €6 €15 €

Prvi vklop prve mednarodne tarife je brezplačen, vsak nadaljnji vklop posamezne tarife se zaračuna v znesku 1 €. Mesečni strošek vsake vklopljene mednarodne tarife je 1 €.

Mednarodne tarife so cene družbe Telemach d.o.o. za klice in druge elektronske komunikacijske storitve, ki jih uporabniki storitev opravijo iz radijskega omrežja, vzpostavljenega na teritoriju Republike Slovenije, storitev (npr. klic, SMS) pa se zaključi v drugi državi. Osnovne mednarodne tarife veljajo za vse naročnike in predplačniške uporabnike. Svetovna tarifa je cena družbe Telemach d.o.o. za klice iz Slovenije na izbrane mednarodne destinacije. Cena klicev v skladu s tarifnim sistemom »Svetovna Tarifa« 0,4300 EUR/min, velja za vse naročnike in predplačniške uporabnike od 1 .5. 2012 naprej. Dodatne mednarodne tarife so cene družbe Telemach d.o.o. za vklop, naročnino in klice iz Slovenije na izbrane mednarodne destinacije fiksnega in mobilnega omrežja, za uporabnike predplačniškega sistema pa v skladu s cenikom veljajo tudi za klice v fiksna in mobilna omrežja v Sloveniji. Cene ostalih storitev za naročnike dodatnih mednarodnih tarif so enake cenam na osnovnih naročniških paketih Telemach. Cene mednarodnih tarif veljajo od 1 .5. 2012 naprej. Seznam destinacij posamezne osnovne ali dodatne mednarodne tarife in podrobnejši cenik je objavljen na www.telemach.si in na telefonski številki 070 700 700. Aktivirane dodatne mednarodne tarife veljajo do izklopa. V primeru V primeru aktivirane mednarodne tarife se pri predplačnikih storitve znotraj Slovenije obračunavajo po veljavnem ceniku nacionalne tarife FREE2GO+. Če uporabnik zadnji dan tekočega meseca nima dovolj dobroimetja, se mu mednarodna tarifa samodejno izklopi. Mednarodne tarife ne veljajo za klice na posebne in komercialne številke in se je ne more aktivirani na paketu Mobilni internet 24ur. Telemach si pridržuje pravico do spremembe višine in strukture cen s spremembo Cenika v skladu s splošnimi pogoji poslovanja za naročnike in Splošnimi pogoji uporabe za predplačniške uporabnike javnih mobilnih komunikacijskih storitev Telemacha. Cene vključujejo DDV. Telemach ne odgovarja za napake v besedilu. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemacha, Posebnih pogojih predplačniške tarife FREE2GO+, na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 700 701 ter v vseh Telemachovih poslovalnicah.

Gostovanje v EU/EEA

S 15. junijem 2017 so vstopili v veljavo novi pogoji gostovanja, ki prinašajo cenejše mobilne storitve v državah EU/EEA (EU ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija; v nadaljevanju EU).

To velja za Telemachove uporabnike, ki imajo v Sloveniji prebivališče ali s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v Sloveniji, medtem ko občasno potujejo v EU (dopustovanje, službena pot, ipd…).

Kaj to pomeni za vaš paket?


Enote, ki jih vključuje vaš mobilni paket za klice in sporočila SMS lahko enakovredno koristite v Sloveniji in v državah EU. Pri klicnih storitvah in sporočilih SMS veljajo količine, ki so namenjene klicem in sporočilom v druga slovenska omrežja.

Za prenos podatkov (tudi sporočila MMS) pa velja Politika poštene uporabe storitev v gostovanju v EU, na podlagi katere vam je na voljo določena količina prenosa podatkov. Količino, ki je na voljo v vašem paketu lahko preverite v dokumentu, prav tako vas bomo o tej obvestili s sporočilom SMS ob prestopu državne meje.

Navedeno ne zajema uporabe mobilnih storitev opravljenih iz Slovenije v EU oziroma tujino ali iz držav članic EU v države, ki niso članice EU.

Prav tako ne zajema storitev pogovorov in sporočil opravljenih oz. poslanih na letalih in ladijskih prevozih.

Konkretni primeri


Kaj v konkretnem primeru pomeni dopustovanje ali službena pot in z njo povezani stroški med gostovanjem v EU po 15.6.2017, bomo prikazali v nadaljevanju:

Ste slovenski uporabnik, ki potuje po Evropski uniji.

Pri gostovanju v EU se porabljajo storitve, vključene v paket. Po porabi storitev iz paketa, oziroma če storitve paket ne vključuje, pa se storitve obračunajo po Ceniku. Primeri:

EU GOSTOVANJE
(porabljam enote iz paketa)

Kličem iz Avstrije v Slovenijo
Pošljem SMS iz Francije na Hrvaško
Brskam po spletu na mobilnem telefonu v Italiji

NI EU GOSTOVANJE
(storitve se mi zaračunavajo po veljavnem ceniku)

Kličem iz Slovenije v Avstrijo (velja Cenik mobilnih storitev)
Kličem iz Nemčije v Srbijo (velja Cenik storitev v tujini)
Pošljem SMS/MMS iz Slovenije v Francijo (velja Cenik mobilnih storitev)
Pošljem SMS/MMS iz Hrvaške v Črno Goro (velja Cenik storitev v tujini)

Uporabne povezave


Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila brošuro, namenjeno uporabnikom mobilnih storitev, v kateri so podrobneje predstavljene bistvene spremembe, ki jih prinaša nova ureditev gostovanja v EU, za lažje razumevanje pa so dodani še različni primeri ponudb mobilnih storitev. Brošura je dostopna tukaj.

Cenik storitev v gostovanju v EU za aktualne naročniške in predplačniške pakete si lahko ogledate tukaj.

Cenik storitev v gostovanju znotraj EU za naročniške pakete, ki niso več v ponudbi si lahko ogledate tukaj.

Več odgovorov na vprašanja v povezavi s to tematiko dobite tukaj.

ZARAČUNAVANJE PRIBITKOV ZARADI PRETEŽNE UPORABE STORITEV OZ. PRISOTNOSTI MED GOSTOVANJEM V EU/EEAKdaj se začnejo zaračunavati pribitki zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA?

Uporabnike, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev več kot polovico mobilnih storitev uporabljali pretežno v EU/EEA gostovanju in so bili v tem obdobju hkrati več kot 50% časa prijavljeni v tuje omrežje v EU/EEA gostovanju, in ne v Sloveniji ali izven EU/EEA, z namenom preprečevanja zlorab prek sporočila SMS pozovemo k spremembi vzorca uporabe (oziroma da izkažejo t. i. trajne vezi). Če v 14 dneh od opozorila vzorca uporabe ne bodo ustrezno spremenili (torej tako, da bodo več kot polovico časa v obdobju opazovanih 14 dni prijavljeni v omrežje izven EU/EEA gostovanja ali bodo v istem obdobju več kot polovico mobilnih storitev uporabili izven EU/EEA gostovanja), jim bomo za vso nadaljnjo uporabo mobilnih storitev v EU/EEA gostovanju zaračunavali pribitke za gostovanje v skladu s cenikom.

Kakšni so pribitki za uporabo storitev med gostovanjem v EU/EEA?

Kategorija storitveVišina pribitka z DDV
Odhodni klici0,0390 €
Dohodni klici0,0093 €
SMS/MMS0,0122 €
Prenos podatkov0,0036 €


Zakaj se obračunavajo pribitki?

Pribitki se zaračunavajo z namenom preprečitve zlorab ali nepravilne uporabe mobilnih storitev (odhodni klici, sporočila SMS in prenos podatkov) v nasprotju s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o.

Kaj pa če imam predplačniški paket?

Tudi v primeru uporabe predplačniškega paketa in zakupljenih enot se bodo v tem primeru začeli zaračunavati pribitki.

Ali se pribitki zaračunavajo tudi na dodatni SIM?

Da, na katerikoli številki (nosilni in podrejeni) se v tem primeru začnejo zaračunavati pribitki tako pri nosilnem kot tudi pri vseh podrejenih naročniških razmerjih.

Koliko časa se obračunavajo pribitki?

  Zaračunavanje pribitkov traja toliko časa, dokler uporabnik ne spremeni vzorca uporabe na način, da:
 • Je v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno prisoten izven EU/EEA gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA, ali
 • ima v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU/EEA gostovanja, torej da pretežno uporablja mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA.

Kakšna je pravna podlaga za zaračunavanje pribitkov?

Pribitki se zaračunavajo v skladu z določili (i) UREDBE (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2012, (ii) UREDBE (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015, (iii) IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (“Izvedbena uredba”) in na tej podlagi izdani (iv) POLITIKI POŠTENE UPORABE (PPU) STORITEV V EU GOSTOVANJU DRUŽBE TELEMACH D.O.O.).

Katere države so vključene v EU/EEA?

V območje EU/EEA so zajete države članice Evropske unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija.