Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Pred odhodom v tujino preverite ali ima Telemach sklenjeno pogodbo o gostovanju v državi, v katero ste namenjeni. V nekaterih državah imamo sklenjeno pogodbo z več operaterji. V tem primeru se pri avtomatski izbiri omrežja mobilni telefon sam prijavi na tisto omrežje, ki v določenem trenutku ponuja boljši signal in storitve.

Več informacij
 1. Dodatni paketi in storitve v gostovanju
  • Vključene storitve v paketu NAJVEČ ter dodatnih paketih Neomejeno ZDA mesečno, Neomejeno ZDA 24 ur, SVET 1GB, Balkan 500MB in Koreja 1GB veljajo v omrežjih izbranih operaterjev, navedenih na seznamu, ki si ga lahko ogledate tukaj.
  • Navodila za uporabo storitve USSD Call back si lahko ogledate tukaj.
  • Najbolj pogosta vprašanja uporabe storitve USSD Call back si lahko ogledate tukaj.
 2. Dostopnost omrežij v gostovanju

  Telemach izvaja aktivno politiko upravljanja s prometom storitev v gostovanju. Vsi navedeni operaterji morda ne bodo stalno na voljo na vseh področjih dosega radijskega signala takega operaterja.

 3. Kako klicati v tujini?

  Med gostovanjem v tujini na vse številke kličete z mednarodnimi klicnimi kodami; vsako številko začnete z znakom + ali 00, nato vnesete kodo države (za slovenske telefonske številke 386) in telefonsko številko brez vodilne ničle, npr. +38670xxxxxx.

 4. Varna uporaba prenosa podatkov v tujini

  Za večjo varnost in zaščito naših uporabnikov smo v skladu z direktivo Evropske unije omejili porabo GPRS storitev v času gostovanj v tujini. Vsak uporabnik lahko v tujini nemoteno prenese količino prenosa podatkov do limita 61 EUR. Prosimo, da pred odhodom v tujino preverite cenik gostovanja na naši spletni strani (ogledate si ga lahko na trenutni podstrani).

  Kaj pomeni omejitev prenosa podatkov za uporabnika?

  Po dosegu limita 61 EUR, ki velja za tujino, vam bo Telemach onemogočil nadaljnji prenos podatkov v tujini.

  Povečanje limita podatkovnega prenosa za dodatnih 150 EUR v tujini lahko vklopite direktno s poslanim SMS sporočilom.

  Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo "GPRS TUJINA" na številko 7070. Prejeli boste povratno sporočilo o potrditvi nadaljnje uporabe prenosa podatkov v tujini.

  Poslano SMS sporočilo je plačljivo. Če je sporočilo poslano znotraj Slovenije, se odšteje od zakupljene količine SMS sporočil v vašem naročniškem paketu ali se obračuna po veljavnem ceniku Telemacha. Če je sporočilo poslano iz tujine, se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja. Povratno SMS sporočilo je brezplačno.

  Potrebujete večjo količino prenosa podatkov v tujini?

  Na vašo željo vam bomo omogočili tudi dodatno količino prenosa podatkov v tujini. Vendar, če ste v tekočem mesecu že uspešno povečali svoj limit, lahko dodatno porabo aktivirate le z izpolnitvijo posebnega obrazca. Obrazec lahko izpolnete na vseh prodajnih mestih Telemach. V kolikor boste po že uspešno opravljenem povečanju limita v tekočem mesecu ponovno poslali SMS zahtevo za dodatno povečanje limita, boste prejeli povratno SMS obvestilo, ki vas bo napotilo na naš klicni center z dodatnimi navodili.

  Kako urediti popolno blokado prenosa podatkov v tujini?

  Kljub izklopu podatkov v nastavitvah za telefon, lahko pri nekaterih napravah v ozadju še vedno potekajo posodobitve določenih aplikacij. S tem pa se porablja tudi prenos podatkov, ki lahko povzroči dodatne stroške v tujini. Predlagamo vam, da si zagotovite popolno blokado prenosa podatkov prek USSD ukaznega niza s klicem na *121*4# in sledenjem navodilom o izbiri blokade, ki jo želite vključiti ali izključiti.

 5. Zapora storitev

  Zapora storitev vam omogoča zaporo dohodnih ali odhodnih storitev in možnost omejevanja nezaželenih stroškov, predvsem v času gostovanja. Zaporo storitev lahko uredite na naročniškem portalu Telemach ali s pomočjo obrazca, ki ga izpolnite na prodajnih mestih Telemach.

   Vrste zapor

  • zapora dohodnih storitev
  • zapora odhodnih storitev
  • zapora gostovanja v tujini
  • zapora prenosa podatkov
  • zapora odhodnih mednarodnih klicev v gostovanju in zapora odhodnih mednarodnih klicev iz Slovenije
 6. Koristne informacije za uporabo mobilnih telefonov v tujini

  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na svoji spletni strani objavlja koristne informacije za uporabo mobilnih telefonov v tujini. Priporočamo, da si informacije preberete pred odhodom v tujino.

  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila brošuro, namenjeno uporabnikom mobilnih storitev, v kateri so podrobneje predstavljene bistvene spremembe, ki jih prinaša nova ureditev gostovanja v EU, za lažje razumevanje pa so dodani še različni primeri ponudb mobilnih storitev. Brošura je dostopna tukaj.

  Delovanje telefona v tujini

  Če se odpravljate v tujino, se lahko o pokritosti omrežij v državah informirate na https://maps.mobileworldlive.com/. Če potujete v Ameriko, Južno Korejo ali na Japonsko, vam priporočamo, da preverite, ali imate telefon, ki deluje v frekvenčnem pasu tujega operaterja.

  Telemach in večina tujih operaterjev uporablja frekvenčne pasove 900/1800/2100 MHz (2G/3G). V Severni in Južni Ameriki operaterji delujejo v drugih frekvenčnih pasovih - 850/1900 MHz (2G/3G). Korejski in Japonski operaterji pa omogočajo uporabo storitev le v omrežju 3G. To pomeni, da boste lahko mobilne storitve v omrežjih teh operaterjev uporabljali le, če imate telefon, ki deluje v frekvenčnem pasu tujega operaterja. Ali vaš telefon podpira določene frekvence, lahko enostavno preverite na spletni strani https://www.gsmarena.com/.

 7. SMS-obveščanje »TUJINA«

  SMS-obveščanje »TUJINA« pomeni, da uporabniki storitev mobilne telefonije na svoj mobilni telefon samodejno brezplačno prejmete kratki sporočili SMS, v katerih so navedene telefonske številke za klic v sili in cene klicev, sporočil SMS ter prenosa podatkov za državo, v kateri gostujete.

  Kako vklopite storitev?

  Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob prihodu v tujino ob povezavi v omrežje tujega operaterja, pri čemer se lahko od storitve kadar koli odjavite.

  Od storitve se odjavite na naslednji način:

  Na telefonsko številko 7070 pošljite kratko sporočilo SMS s ključno besedo »SMS TUJINA STOP« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*1*2# ter pritisnite tipko za klic.

  Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:

  Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »SMS TUJINA« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*1*1# ter pritisnite tipko za klic.

 8. SMS-obveščanje »PAKETI TUJINA«

  SMS-obveščanje »PAKETI TUJINA« se nanaša na storitev mobilne telefonije, pri kateri uporabniki na svoj mobilni telefon samodejno brezplačno prejmete kratko besedilno sporočilo (SMS), ki vsebuje informacijo, ali je v gostujoči državi na voljo dodaten paket. Z vklopom dodatnega paketa lahko namreč občutno prihranite pri dodatni porabi v tujini.

  Kako vklopite storitev?

  Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob prihodu v tujino ob povezavi v omrežje tujega operaterja, pri čemer se lahko od storitve kadar koli odjavite.

  Od storitve se odjavite na naslednji način:

  Na telefonsko številko 7070 pošljite kratko sporočilo SMS s ključno besedo »SMS PAKETI TUJINA STOP« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*2*2# ter pritisnite tipko za klic.

  Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:

  Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »SMS PAKETI TUJINA« ali v telefon vpišite kodo USSD *121*6*2*1# ter pritisnite tipko za klic.

 9. Sms storitev veleposlaništvo

  SMS storitev obveščanje "VELEPOSLANISTVO" pomeni, da slovenski državljani, ki v tujini uporabljate storitev slovenskega operaterja mobilne telefonije na svoj mobilni telefon avtomatično brezplačno prejmete kratko tekstovno sporočilo (SMS), v katerem je navedena telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije v državi, kjer se nahajate.

  Za konzularno pomoč v nujnih primerih se lahko na predstavništvo Republike Slovenije v tujini obrnete:

  • če so vam ukradli osebne dokumente/denar ali ste jih izgubil,
  • če ste žrtev kaznivega dejanja,
  • v primeru prometne nezgode ali drugih nesreč,
  • v primeru hospitalizacije,
  • če vam je bila odvzeta prostost,
  • v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče),
  • v primeru smrti sopotnika/svojca.

  Konzularni uslužbenci vam bodo, glede na situacijo, v kateri ste se znašli, povedali, ali vam lahko nudijo ustrezno pomoč ter kako oziroma vas bodo usmerili na ustrezne institucije.

  Predstavništva v tujini ne morejo izposlovati izpustitve iz zapora, plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem, vam zagotoviti vstop v državo, priskrbeti dela ali dovoljenja za prebivanje v tujini, dajati informacij o nastanitvah ali turističnih informacij o destinaciji in podobno.

  V primeru, da v državi, kjer se nahajate, ni predstavništva Republike Slovenije, se lahko za konzularno pomoč obrnete na katerokoli predstavništvo držav članic Evropske unije v tej državi.

  Več informacij lahko dobite tukaj.

  Kako vklopite storitev

  Uporabniki mobilnih storitev boste dohodno sporočilo prejeli ob vašem prihodu v tujino, ko se boste povezali v omrežje tujega operaterja, pri čemer pa se lahko od storitve kadar koli odjavite.

  Odjavo od storitve izvedete na naslednji način:
  Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »VELEPOSLANISTVO STOP«

  Na storitev se lahko kadar koli ponovno prijavite na naslednji način:
  Na telefonsko številko 7070 pošljite sporočilo SMS s ključno besedo »VELEPOSLANISTVO«

   Več informacij lahko dobite tukaj.

 10. O kakovosti storitev (QoS) v gostovanju

  Razlogi, zakaj lahko oglaševana ali ocenjena največja hitrost nalaganja in prenosa podatkov pri gostovanju znatno odstopa od hitrosti, ki je na voljo doma in lahko taka odstopanja vplivajo na storitev gostovanja?

  Na odstopanja v hitrosti vpliva predvsem lokalna pokritost določenega geografskega območja in seveda tudi razpoložljivost ter kapacitete tujega omrežja, na katerega žal nimamo vpliva.

  Kako lahko QoS parametri (hitrost, razpoložljive generacije omrežij in tehnologije, zakasnitve itd.) vplivajo na uporabo storitve podatkovnega gostovanja?

  Vsi našteti parametri vplivajo na uporabniško izkušnjo, saj lahko poslabšajo storitve podatkovnega gostovanja oziroma zmanjšajo hitrosti.

  Vpliv gostovanja na delovanje določenih vrst vsebin, aplikacij ali storitev

  Ko govorimo o vplivu gostovanja na storitve, ne moremo mimo vseh že omenjenih razlogov iz prve točke (lokalna pokritost, razpoložljivost in kapacitete tujega omrežja), ob tem pa je pomembno dodati, da tudi lokalna zakonodaja v tujini lahko vpliva na določene storitve.

 11. Zaračunavanje pribitkov zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA

  Kdaj se začnejo zaračunavati pribitki zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA?

  Uporabnike, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev več kot polovico mobilnih storitev uporabljali pretežno v EU/EEA gostovanju in so bili v tem obdobju hkrati več kot 50% časa prijavljeni v tuje omrežje v EU/EEA gostovanju, in ne v Sloveniji ali izven EU/EEA, z namenom preprečevanja zlorab prek sporočila SMS pozovemo k spremembi vzorca uporabe (oziroma da izkažejo t. i. trajne vezi).

  Če v 14 dneh od opozorila vzorca uporabe ne bodo ustrezno spremenili (torej tako, da bodo več kot polovico časa v obdobju opazovanih 14 dni prijavljeni v omrežje izven EU/EEA gostovanja ali bodo v istem obdobju več kot polovico mobilnih storitev uporabili izven EU/EEA gostovanja), jim bomo za vso nadaljnjo uporabo mobilnih storitev v EU/EEA gostovanju zaračunavali pribitke za gostovanje v skladu s cenikom.

  Kakšni so pribitki za uporabo storitev med gostovanjem v EU/EEA?

  KATEGORIJA STORITVE VIŠINA PRIBITKA Z DDV
  Odhodni klici 0,0390 €
  Dohodni klici 0,0093 €
  SMS/MMS 0,0122 €
  Prenos podatkov 0,0024 €

   

  Zakaj se obračunavajo pribitki?

  Pribitki se zaračunavajo z namenom preprečitve zlorab ali nepravilne uporabe mobilnih storitev (odhodni klici, sporočila SMS in prenos podatkov) v nasprotju s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o.

  Kaj pa če imam predplačniški paket?

  Tudi v primeru uporabe predplačniškega paketa in zakupljenih enot se bodo v tem primeru začeli zaračunavati pribitki.

  Ali se pribitki zaračunavajo tudi na dodatni SIM?

  Da, na katerikoli številki (nosilni in podrejeni) se v tem primeru začnejo zaračunavati pribitki tako pri nosilnem kot tudi pri vseh podrejenih naročniških razmerjih.

  Koliko časa se obračunavajo pribitki?

  Zaračunavanje pribitkov traja toliko časa, dokler uporabnik ne spremeni vzorca uporabe na način, da:

  Je v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno prisoten izven EU/EEA gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA, ali

  ima v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU/EEA gostovanja, torej da pretežno uporablja mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA.

  Kakšna je pravna podlaga za zaračunavanje pribitkov?

  Pribitki se zaračunavajo v skladu z določili (i) UREDBE (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2012, (ii) UREDBE (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015, (iii) IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (“Izvedbena uredba”) in na tej podlagi izdani (iv) POLITIKI POŠTENE UPORABE (PPU) STORITEV V EU GOSTOVANJU DRUŽBE TELEMACH D.O.O.).

  Katere države so vključene v EU/EEA?

  V območje EU/EEA so zajete države članice Evropske unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija.