Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Pogoji uporabe spletnega portala Telemach in Poslovni Telemach

S temi Pogoji uporabe spletnih mest Moj Telemach in Moj poslovni Telemach (»Pogoji«) družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče, ID za DDV: SI66863627, matična št.: 5692229000, kontakt [email protected] in 070 700 700, določa lastnosti in pogoje uporabe navedenih spletnih mest družbe Telemach (»spletna mesta«), s čimer dopolnjuje Splošne pogoje uporabe storitev družb Skupine Telemach (“SPST”), Splošne pogoje poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve (“SPPm”), Splošne pogoje poslovanja storitev TOTAL TV (»SPTTV«) in Splošne pogoje uporabe predplačniškega sistema TELEMACH (“SPU”), (skupaj SPST, SPPm, SPTTV in SPU: “Splošni Pogoji”), ki so objavljeni na spletni strani www.telemach.si in www.totaltv.tv/sl in veljajo poleg teh pogojev ter zavezujejo kot ti. V primeru neskladja med temi Pogoji in Splošnimi Pogoji in/ali Cenikom (razen, če je v Ceniku to posebej navedeno), veljajo ti Pogoji.

a. Zasebni uporabnik je potrošnik kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov. Poslovni uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki ni zasebni uporabnik. Uporabnik je bodisi zasebni bodisi poslovni uporabnik, če ni navedeno drugače.

b. Spletna mesta so namenjena uporabnikom Telemachovih storitev in omogočajo pregled in upravljanje z naročniškim razmerjem v obsegu, ki ga dovoljuje vsakokratna vsebina posameznega spletnega mesta. Uporabnik lahko z enim uporabniškim imenom in geslom upravlja z odjemnimi mesti, ki so vodena pod isto številko naročnika. Uporabnik lahko v primeru, da ima več odjemnih mest, tretjim osebam omogoči posamezno upravljanje.

c. Uporabnik se pred prvo uporabo portala strinja s temi Pogoji. Uporaba Portala se v primeru nestrinjanja s Pogoji odsvetuje. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno mesto in storitve v skladu s Splošnimi pogoji, temi Pogoji ter veljavnimi predpisi. V primeru kršitve teh Pogojev (kot npr. zloraba spletnega mesta in/ ali storitve) je uporabnik - kršitelj Telemachu in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Telemach pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletnega mesta, storitev in ukiniti uporabniški račun.

d. Telemach ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter ni odgovoren za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

e. Zasebni uporabniki opravijo registracijo in prijavo na naslovu http://moj.telemach.si/ oziroma prek spletne strani www.telemach.si. Uporabnik se registrira z davčno številko in številko naročnika. Po uspešni registraciji prejme na elektronski naslov enkratno geslo, s katerim postopek registracije zaključi. Poslovni uporabniki opravijo registracijo preko skrbniškega oddelka za poslovne uporabnike, ki uporabniku posreduje geslo za spletno mesto prek e-sporočila. Uporabnik je dolžan geslo skrbno zavarovati in preprečiti njegovo zlorabo. Telemach ne odgovarja za posledice zlorab.

f. Uporaba portala ni možna pred namestitvijo piškotkov, ki so nujni za delovanje spletne strani. Seznam vseh piškotkov se nahaja na spletni strani https://telemach.si/piskotki.

g. Spletno mesto lahko vsebuje možnost naročila plačljivih storitev, ki imajo svoje pogoje, s katerimi se mora uporabnik predhodno seznaniti in se z njimi strinjati. V primeru razhajanja med temi Pogoji in pogoji uporabe posamezne storitve veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve. Izbira storitve velja za dokončno in ima enak učinek kot podpis dogovora k naročniški pogodbi oziroma naročniške pogodbe.

h. Za namen izvajanja storitev posameznega spletnega mesta, odpravljanja napak ter za namen reševanja pritožb in reklamacij, se do izteka roka za ugovor hrani naslednje osebne podatke uporabnika: ime, priimek, davčna številka, ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka, e-poštni naslov, uporabniško ime, številka kupca, geslo. Podatki uporabniškega računa se hranijo leto dni od zadnje njegove uporabe. Uporabnik ima pravico do vpogleda, popravka, omejitve obdelave, dopolnitve, nasprotovanja obdelavi za določen namen, prenosljivosti, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanj. Podrobnejši opis postopkov in posameznikovih pravic je vsebovan v Pogojih varovanja osebnih podatkov družbe Telemach. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Telemacha na [email protected] ali po pošti, na Telemach d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 5. 2020.

Morebitne spremembe bodo objavljene na www.telemach.si.
Telemach Slovenija d.o.o.