POKRITOST Z MOBILNIM SIGNALOM

Zemljevid pokritosti s signalom Telemach prikazuje dostop do omrežja Telemach v Sloveniji. Prikaz pokritosti s signalom je informativne narave, saj je izračun narejen na podlagi računalniških simulacij, zato lahko pride do odstopanja med izračunanim in dejanskim stanjem. Na območjih z nižjo jakostjo signala oziroma območjih brez signala je zagotovljena uporaba storitev Telemach v nacionalnem gostovanju skladno s pokritostjo omrežja operaterja, ponudnika nacionalnega gostovanja. Pri preklopu med omrežjema pride do prekinitve aktivne zveze.

Pokritost prebivalstva v Sloveniji:
5G: 37,5 %
4G+/LTE-Advanced: 97,62 %
4G/LTE: 99 %
UMTS: 99,75 %
GSM: 99,32 %

Širokopasovni dostop do interneta prek mobilnega omrežja postaja čedalje bolj pomemben. Uporabnikom omogoča komunikacijo, kjerkoli se nahajajo. Dostop je odvisen od pokritosti, zmogljivosti in razpoložljivosti posamezne tehnologije, ki je na določenem območju na voljo, ter zmogljivosti podatkovne naprave, s katero uporabnik dostopa do interneta. Dostop do interneta omogočajo različne tehnologije, uporabniki pa se za uporabo posamezne tehnologije odločajo glede na potrebe in namen uporabe.

Širokopasovni mobilni internet omogočajo tehnologije z različnimi hitrostmi:

5G

5G NR (New Radio) je nova tehnologija radijskega dostopa (RAT), ki jo je 3GPP razvil za mobilno omrežje 5G (peta generacija)

4G+ (LTE-Advanced)

4G+ je izboljšan standard 4G, ki je povečal zmogljivost omrežja LTE. Uporabnikom omogoča višje prenosne hitrosti in boljšo zanesljivost, za uporabo omrežja 4G+ pa uporabnik potrebuje mobilni terminal, ki je združljiv s tehnologijo LTE-A. LTE-A izkorišča prednosti združevanja frekvenčnih spektrov (Carrier Aggregation), kar pomeni, da je lahko sočasno v uporabi več frekvenc, s čimer se poveča hitrost podatkovnega prenosa v smeri proti uporabniku. V Telemachovem mobilnem omrežju združujemo 2 (2CC) in 3 (3CC) frekvence v pasovih 1800 MHz, 800 MHz in 2100 MHz. Teoretične hitrosti znašajo do 300 Mbps v smeri do uporabnika (download) in 50 Mbps v smeri od uporabnika (upload).

Pokritost prebivalstva s tehnologijo 4G+ v Telemachovem omrežju je 97,62-odstotna.

4G (LTE)

LTE (Long Term Evolution), četrta generacija mobilnih telekomunikacij, ki je ob uvedbi pomenila popolnoma novo uporabniško izkušnjo, je izjemnega pomena za uporabo mobilnih storitev v prihodnosti, saj pomeni predvsem doseganje višjih prenosnih hitrosti. Teoretične hitrosti znašajo 50 Mbps v smeri od uporabnika (upload) in 150 Mbps v smeri do uporabnika (download). Za uporabnika to pomeni hitrejšo in predvsem boljšo izkušnjo ob uporabi mobilnega interneta. Pokritost prebivalstva s tehnologijo 4G trenutno znaša 99 %.

HSPA+

HSPA+ omogoča občutno višje hitrosti prenosa podatkov in sicer teoretično največ 21,6 Mbps v smeri proti uporabniku (download) in največ 5,76 Mbps v smeri od uporabnika (upload).

Dejanske hitrosti prenosa so odvisne od različnih dejavnikov, na primer oddaljenosti od bazne postaje, trenutne zasedenosti bazne postaje, vremenskih vplivov, morebitnih ovir, kot so drevesa in stavbe, itd.

HSUPA

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) je tehnologija, ki predstavlja nadgradnjo omrežja UMTS in je komplementarna tehnologiji HSDPA. Tehnologija HSUPA omogoča zmogljivejši prenos podatkov v smeri od uporabnika (upload), zanjo pa se uporablja tudi označba 3,5G ali 3,75G. Telemachovo omrežje s signalom HSUPA pokriva 99,75 % prebivalstva Slovenije.

HSUPA je najnovejša nadgradnja omrežij tretje generacije in se od HSDPA razlikuje zgolj po višji hitrosti prenosa podatkov od uporabnika v omrežje.

Vse zgoraj navedene hitrosti so dosegljive pri polni moči signala, ki je ni mogoče vedno zagotoviti.

HSDPA

Tehnologija HSDPA (High Speed Download Packet Access) predstavlja nadgradnjo omrežja UMTS.

Je ena od najsodobnejših tehnologij prenosa podatkov in v Telemachovem omrežju zagotavlja hitrosti prenosa do 7,2 Mbps. Telemachovo omrežje s signalom HSDPA pokriva 99,75 % prebivalstva Slovenije, tehnologijo pa podpira večina novih mobilnikov UMTS in vse podatkovne naprave.

HSDPA z višjo hitrostjo prenosa podatkov zagotavlja zmogljivejši mobilni širokopasovni dostop do interneta, elektronske pošte in informacijskih sistemov ter uporabo najzahtevnejših večpredstavnih storitev in prenos večjih priponk.

Hitrost prenosa prek HSDPA z mobilnikom ali podatkovno napravo, ki podpira 3,6 Mbps, je trikrat hitrejša od klasičnega ožičenega priključka ADSL - pri hitrosti prenosa prek ADSL smo za »tradicionalen« priključek uporabljali hitrost 1 Mbps, medtem ko je hitrost prenosa z uporabo mobilnika ali podatkovne naprave, ki podpira 7,2 Mbps, še enkrat hitrejša od tega.

EDGE

Osnovne hitrosti do 236,8 kbps zagotavlja tehnologija EDGE, ki pri Telemachu pokriva 99,32 % prebivalstva Slovenije.

EDGE je okrajšava za angleški izraz "Enhanced Data rates for GSM Evolution". Omogoča hiter prenos podatkov prek mobilnega omrežja na osnovi sistema GSM. Predstavlja zadnjo fazo razvoja standarda GSM in podpira do trikrat hitrejši prenos podatkov kot GPRS. Tehnologija EDGE omogoča uporabo naprednih storitev mobilne telefonije, kot so prenašanje videa in glasbe, sporočila MMS ter mobilni internet. Hitrost prenosa podatkov z uporabo EDGE je enkrat hitrejša od hitrosti prenosa z uporabo dveh linij ISDN. Hitrost prenosa prek ISDN je 2 x 64 kbps oziroma je do petkrat hitrejša od klasičnega analognega modema, kjer hitrost znaša do 56 kbps.

Za prenos signala omrežja do uporabnika mobilni operater uporablja zračne poti in ne fizičnih nosilcev kot ponudniki stacionarnega dostopa do interneta. Na jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE na določeni mikrolokaciji vpliva več dejavnikov: umetne ovire (različne gradbene konstrukcije, kovinski materiali, izolacija, steklo, žaluzije ipd.), naravne ovire (relief, ozelenitev, sneg, dež itd.), adaptacije objektov, uporaba terminala znotraj ali zunaj objekta, zmogljivost in tip terminala, oddaljenost podatkovne naprave oziroma mobilnika od bazne postaje idr.

Jakost in kakovost signala sta zunaj objektov boljša kot znotraj. V objektih, ki so grajeni pretežno iz kovinskih materialov, je znotraj objektov signal zelo šibak ali pa ga celo ni. Znotraj objekta sta jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE različna tudi glede na postavitev terminala, kar pomeni, da lahko s primerno postavitvijo naprave oziroma terminala delno izboljšamo sprejem signala. Predvsem za USB-modeme velja, da bolje delujejo pri postavitvi v bližini oken v smeri proti bazni postaji. Najbolj optimalno pozicijo uporabniki ugotovimo s preizkušanjem.

Akos test

Ookla test

*Uporaba teh orodij pomeni porabo zakupljene količine podatkov.