Koliko članov želite povezati z družinskimi popusti?

VEČ

8,89
mesec

Uporabniki Telemach fiksnih storitev 7,39 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 3 GB
v EU/EEA: 5 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: 120 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

ŠE VEČ

17,89
mesec

Uporabniki Telemach fiksnih storitev 15,90 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 60 GB
v EU/EEA: 10 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

NAJVEČ

21,90
mesec

Uporabniki Telemach fiksnih storitev 19,90 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: neomejeno*
v EU/EEA: 12 GB
v ZDA: 200 MB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno
iz Slovenije v EU: 100 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

Prenos podatkov v Sloveniji se po porabi vključenih količin dodatno ne zaračunava!
*Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ 64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.

VEČ

7,39
mesec

Redna cena 8,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 3 GB
v EU/EEA: 5 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: 120 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

ŠE VEČ

15,90
mesec

Redna cena 17,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 60 GB
v EU/EEA: 10 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

NAJVEČ

19,90
mesec

Redna cena 21,90 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: neomejeno*
v EU/EEA: 12 GB
v ZDA: 200 MB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno
iz Slovenije v EU: 100 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

Prenos podatkov v Sloveniji se po porabi vključenih količin dodatno ne zaračunava!
*Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ 64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.

VEČ

6,89
mesec

Redna cena 8,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 3 GB
v EU/EEA: 5 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: 120 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

ŠE VEČ

14,90
mesec

Redna cena 17,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 60 GB
v EU/EEA: 10 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

NAJVEČ

17,90
mesec

Redna cena 21,90 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: neomejeno*
v EU/EEA: 12 GB
v ZDA: 200 MB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno
iz Slovenije v EU: 100 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

Prenos podatkov v Sloveniji se po porabi vključenih količin dodatno ne zaračunava!
*Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ 64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.

VEČ

6,39
mesec

Redna cena 8,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 3 GB
v EU/EEA: 5 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: 120 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

ŠE VEČ

13,90
mesec

Redna cena 17,89 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: 60 GB
v EU/EEA: 10 GB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

NAJVEČ

15,90
mesec

Redna cena 21,90 € / mesec

Prenos podatkov
v Sloveniji: neomejeno*
v EU/EEA: 12 GB
v ZDA: 200 MB

Klici
v omrežje Telemach: neomejeno
v ostala omrežja in EU/EEA: neomejeno
iz Slovenije v EU: 100 min

Sporočila
v omrežje Sloveniji in EU/EEA: neomejeno

Dodatne storitve

Prenos podatkov v Sloveniji se po porabi vključenih količin dodatno ne zaračunava!
*Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ 64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.