Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Zavarujte svojo novo napravo že od 1,20 EUR na mesec!

Bodite brez skrbi tudi v primeru nenamerne poškodbe, vlomske tatvine ali padca.

 

Vrednost naprave
Mesečna premija
Soudeležba pri škodi
do 150,00 €
1,20 €
20,00 €
150,01 - 250,00 €
2,70 €
30,00 €
250,01 - 500,00 €
4,60 €
50,00 €
500,01 - 1000,00 €
5,70 €
100,00 €
1000,01 - 1500,00 €
7,60 €
150,00 €
1500,01 - 1750,00 €
8,90 €
200,00 €
1750,01 - 2000,00 €
10,90 €
225,00 €
2000,01 - 2250,00 €
12,90 €
260,00 €
2250,01 - 2500,00 €
14,40 €
290,00 €


Kaj zavarovanje vključuje?

 • Zavarovanje posamezne naprave (za pametni telefon ali tablico do vrednosti 1750,00 EUR).
 • Zavarovanje naključne škode na napravi (za pametni telefon ali tablico do vrednosti 1750,00 EUR).
 • Zavarovanje zaradi vlomske tatvine in ropa, katerih posledica je odtujitev naprave.
 • Zavarovanje zaradi udarca strele.
 • Zavarovanje zaradi nenamernega stika z vodo ali vlago.
 • 24-urno pomoč asistenčnega centra zavarovalnice za pomoč uporabnikom v primeru škode na številki 0806070 (iz tujine: + 431525036786).

Zavarovanje zagotavlja zavarovalnica Allianz. V času veljavnosti storitve bo zavarovalnica v skladu s splošnimi pogoji za zavarovanje mobilnih in večpredstavnostnih naprav, kjer so navedene vse zavarovalne nevarnosti, krila strošek nadomestitve vrednosti zavarovane mobilne naprave oziroma njenega popravila.

Kako do zavarovanja?

Polno zavarovanje svoje naprave lahko sklenete vsi obstoječi in novi naročniki Telemacha ob vezavi za 24 mesecev z nakupom nove subvencionirane naprave. Zavarovanje lahko sklenete ob nakupu nove naprave. Zavarovanje traja največ 24 mesecev in je sestavljeno iz osnovne premije, ki jo plačujete mesečno, in soudeležbe pri morebitni škodi, ki jo plačate pred prevzemom popravljene ali nove naprave. Splošne pogoje za zavarovanje naprav si lahko ogledate tukaj.

Več informacij
 1. Kam se obrnem v primeru dodatnih vprašanj?

  Z dodatnimi vprašanji se obrnite na klicni center Telemach na brezplačno telefonsko številko 070 700 700.

 2. Kako ravnati v primeru ponovne napake na napravi s strani pooblaščenega servisa v času sklenjenega zavarovanja?

  Če popravilo pri pooblaščenem servisu ni bilo izvedeno pravilno ali v celoti oz. okvara ali poškodba ni bila odpravljena ali je bila odpravljena le delno oz. so zaradi popravila na napravi nastale nove napake, zavarovalnica ni dolžna na svoje stroške zagotoviti ponovnega popravila, temveč mora zavarovanec dodatno ali ponovno popravilo zahtevati od pooblaščenega servisa, ki je izvajal prvotno popravilo.

 3. Katere so glavne prednosti zavarovanja?
  • Preprosta rešitev: v primeru škode pokličete klicni center na brezplačno številko doma ali v tujini, kjer poskrbijo za vse ostalo.
  • Hitro ukrepanje: v roku 48 ur bo serviser stopil v stik z zavarovancem.
  • Popravilo brez plačila: stroške servisiranja zavarovalnica povrne neposredno servisnemu partnerju, stranka poravna le lastni delež.
  • Zavarovanje v pravem pomenu besede: popravilo naprave ali nadomestitev z novo napravo.
 4. Kaj se zgodi, če zaradi stvarne napake vrnem napravo?

  Če zavarovalec skladno z zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, prekine zavarovanje zaradi vračila zavarovane naprave kot posledice stvarne napake in skladno z zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, zavarovanje preneha 24. uro dne, ko je bila stvarna napaka potrjena – v tem primeru se prekine tudi zavarovanje. Zavarovanec ima pravico do popolnega vračila premije v denarni obliki, ki jo izplača zavarovalec.

 5. Ali so pri plačilu lastnega deleža kakršnekoli izjeme?

  Lastni delež je treba plačati in je predpogoj za prevzem popravljene ali nove naprave ob vsaki škodi.

 6. Kako se lastni delež poravna?

  Lastni delež zavarovanec poravna pri serviserju, ki je obravnaval njegov škodni primer, pri čemer ga o plačilu in njegovem načinu predhodno obvesti klicni center zavarovalnice.

 7. Kaj je lastni delež?

  Lastni delež je soudeležba zavarovanca pri vsakršni škodi (delni ali popolni), ki se spreminja glede na cenovno kategorijo naprave, njegovo plačilo pa je predpogoj za prevzem popravljene ali nove naprave.

 8. Katera cena je upoštevana pri izračunu premije in katera cena se uporablja v primeru promocije, ko je cena aparata nižja od redne?

  Pri izračunu premije za zavarovanje se kot osnova upošteva maloprodajna cena naprave brez subvencije operaterja ali proizvajalca naprave.

 9. Zavarovanje krije dva škodna primera v času zavarovanega obdobja. Kaj to pomeni?

  Zavarovancu je zagotovljeno kritje dveh delnih škod (možno popravilo naprave, kot npr. počen zaslon) ali dveh delnih škod in ene popolne škode.

 10. Kakšno je zagotovljeno območje kritja?

  Zavarovalno kritje velja na ozemlju celega sveta, vse storitve iz naslova zavarovanja pa se nudijo izključno v Sloveniji – do škode torej lahko pride kjerkoli, zavarovanje se pa lahko uveljavlja samo v Sloveniji.

 11. Ali zavarovanje krije zavarovanje kraje?

  Zavarovanje zagotavlja kritje vlomske tatvine in ropa, kritje kraje pa je izključeno.

 12. Kdaj zavarovalno kritje preneha?

  Zavarovalno kritje za vsako napravo lahko traja največ 24 mesecev od dneva sklenitve, samodejno pa ugasne v primeru popolne škode na predmetu zavarovanja, v primeru prekinitve naročniškega razmerja, v primeru stvarne napake, v primeru zamrznitve naročniškega razmerja (ali neplačila), menjave aparata, odplačila aneksa, kraje naprave in/ali na željo zavarovanca.

 13. Kdaj prične veljati zavarovalno kritje?

  Zavarovalno kritje se za vsako posamezno zavarovano napravo zagotovi z naslednjim dnem od dneva sklenitve Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti. Zavarovanec lahko sklene zavarovanje za napravo neposredno ob nakupu naprave in sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, kasnejša oz. naknadna sklenitev zavarovanja pa ni mogoča.

 14. Kako pristopim k zavarovanju?

  K zavarovanju se pristopi s podpisom pristopnice na prodajnem mestu Telemach ob sklenitvi aneksa za 24 mesecev.

 15. Kaj je obveznost zavarovalnice v primeru škodnega primera?

  V primeru okvare ali poškodbe naprave, ki zahteva popravilo, bo zavarovalnica na podlagi upravičenega zahtevka za v pogojih navedena kritja zagotovila kritje stroškov popravila naprave pri pooblaščenem proizvajalčevem servisu, ki ga določi zavarovalnica (v nadaljevanju: pooblaščeni servis), zmanjšane za dogovorjeni lastni delež.

  Če popravilo naprave tehnično ni mogoče ali pa ni gospodarno oziroma ekonomično (npr.: popolno uničenje naprave), bo zavarovalnica zavarovancu zagotovila novo napravo istega modela, kakovosti in vrednosti, ki v času poravnave škode ne presega vrednosti zavarovane naprave, kolikor je znašala ob sklenitvi zavarovanja.

 16. Česa zavarovanje ne vključuje?

  Izključene so poškodbe, uničenje ali izgube naprave, ki so posledica:

  • Zapustitve, pozabljenja ali izgube ter najema ali zakupa. Primer: zavarovanec pusti napravo tretji osebi, jo pozabi oz. izgubi.
  • Neprekinjene rabe in običajne obrabe. Primer: obraba ob običajni uporabi naprave ali škoda, ki nastane zaradi hranjenja naprave v vlažnih prostorih.
  • Neposrednih padavin in vlage. Primer: zavarovana naprava je izpostavljena dežju brez kakršnekoli zaščite, ker jo je zavarovanec pozabil na vrtu.
  • Neupoštevanja navodil za namestitev in delovanje ali drugih nepravilnih namestitev, lastnih nepravilnih poizkusov popravila naprave, posledične/nadaljnje škode zaradi programa, vzpostavitve, vzdrževanja in obnavljanja, spreminjanja in čiščenja naprave. Primer: zavarovanec nepooblaščeni osebi (zasebnik ali nepooblaščen trgovec) dovoli popravilo naprave; čiščenje naprave z agresivnimi čistili.
  • Računalniških virusov, napak v zasnovi ali izvedbi programske opreme in napak, ki vplivajo na programsko opremo in nosilce podatkov ali prek njih. Primer: računalnik je okužen z virusom, ki uniči podatke oz. onemogoči zagon; baterija po določenem času delovanja izgubi kapaciteto.
  • Odgovornosti tretjih oseb, ki je zajamčena z zakonskimi določili ali pogodbenimi določili. Primer: naprava, ki je še vedno pod garancijo proizvajalca.
  • Protipravnega ravnanja, namere, naklepa ali hude malomarnosti, napak ali kaznivih dejanj zavarovanca ali pooblaščenega uporabnika naprav. Primer: zavarovanec je vpleten v nezakonita dejanja, ob katerih pride do poškodbe naprave; zavarovanec skoči v bazen z napravo.
  • Dejanj, ki povzročijo neposredne ali posredne poškodbe drugih naprav. Primer: če naprava poškoduje drugo napravo, omenjeno ni predmet kritja.
  • Stroškov rednega vzdrževanja, čiščenja ali drugih storitev. Primer: vse vrste vzdrževalnih del kot tudi čiščenje naprav in nadgradnje programske opreme.
  • Za odpravo manjših napak ali poškodb, zlasti praskanja, drgnjenja, strganja, ribanja ali drugih estetskih napak v videzu ali lastnostih naprave, ki ne vplivajo na tehnično delovanje naprave. Primer: poškodbe, ki ne vplivajo na uporabnost, kot so optične napake, majhne praske itd.
  • Mehanskega delovanja sile na predmet zavarovanja. Primer: lastno popravilo naprave in poškodba pri tem.
  • Estetske napake. Primer: lepotne. oz. estetske pomanjkljivosti, ki nastanejo ob normalni rabi in ne zmanjšajo funkcionalnosti naprave.
 17. Katera kritja zagotavlja zavarovanje?

  Zavarovanje zagotavlja kritje naključnih škod, torej fizičnih poškodb ali uničenja naprav zaradi takojšnjih, nenadnih in od človekove volje nepredvidljivih dogodkov ter kritje v primeru vlomske tatvine in ropa ter posledične nepooblaščene uporabe naprave.

  Zavarovalnica krije naslednje poškodbe, uničenje ali izgubo naprav:

  • Poškodbe zaradi uhajanja tekočin, razen neposrednih padavin (npr. dež). Primer: zavarovanec polije kavo ali vodo po zavarovani napravi.
  • Lom naprav zaradi padca ali udarca. Primer: zavarovana naprava se je poškodovala, ko se je zavarovanec sklonil, naprava pa je padla iz žepa; zavarovanec pade po stopnicah in pri tem poškoduje napravo, ki jo je nosil.
  • Poškodbe zaradi neposrednega in posrednega udara strele. Primer: Zavarovanec ni izključil naprave iz električnega omrežja v primeru nevihte ali neurja, udar strele pa je povzročil prenapetost in poškodoval napravo; zavarovanec je med nevihto na prostem, strela pa je udarila neposredno v mobilno napravo.
  • Poškodbe zaradi nenamerne napačne rabe. Primer: Zavarovanec nenamerno vstavi napačno orodje v napravo.
  • Vpliv tlaka. Primer: uporaba naprav v letalih, uporaba naprav v gorah, hotelih na visoki nadmorski višini in med opravljanjem višinskih del; primer nadtlaka: opravila s stisnjenim pritiskom, ki presega 0.1 bara.
  • Poškodbe zaradi požara, dima in eksplozije ter poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja (požar). Primer: naprava je v sobi, kjer nastopi požar, in naprava zgori.
  • Poškodbe zaradi kratkega stika (elektrika). Primer: kratek stik povzroči poškodbo naprave.
  • Poškodbe zaradi elektromagnetne motnje in previsoke napetosti. Primer: polnilec za mobilne naprave je prilagojen za različne stopnje napetosti. Ko mobilna naprava deluje na napačni napetosti, lahko pride do okvare. V Evropi naprave večinoma delujejo na 230 V, medtem ko v ZDA delujejo na napetosti 115 V. V primeru napačnega priklopa bi prišlo do uničenja.
 18. Katere predmete lahko zavarujem?

  Zavarujete lahko mobilne telefone in tablične računalnike.