Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

REGISTRACIJA ZA UPORABO STORITEV MED GOSTOVANJEM V EU/EEA PO DOMAČIH CENAH (RLAH) ZA NOVE UPORABNIKE

Nove uporabnike predplačniških mobilnih storitev Telemach obveščamo, da bo od 1. 10. 2020 dalje za uporabo mobilnih storitev med gostovanjem v EU/EEA pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot v Sloveniji (načelo RLAH) potrebna registracija, s katero uporabnik izkaže trajne vezi s Slovenijo. Za obstoječe uporabnike predplačniških storitev, ki bodo svojo mobilno številko aktivirali pred 1. 10. 2020, izkazovanje trajnih vezi z registracijo ne bo potrebno in bodo lahko storitve v EU/EEA uporabljali kot registrirani uporabniki, skladno z RLAH.

Telemach v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o. zagotavlja uporabo mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev med gostovanjem v EU/EEA pod pogoji in cenami, ki za storitve veljajo v Republiki Sloveniji (načelo Roam Like At Home - »RLAH«) upravičenim uporabnikom, ki (A) imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali imajo z Republiko Slovenijo trajne vezi, medtem ko zgolj občasno potujejo v druge države EU, (B) pri čemer storitve v gostovanju v EU uporabljajo v razumnem obsegu.

Registrirani uporabniki:

Novi uporabniki predplačniških mobilnih storitev Telemach, ki bodo svojo mobilno številko aktivirali od 1. 10. 2020 dalje, bodo upravičenost do RLAH lahko izkazali z registracijo, ki jo opravijo tako, da oddajo izpolnjen obrazec na spletni strani
REGISTRACIJAOBRAZEC ZA REGISTRACIJO

ali pa izpolnjen obrazec za registracijo pošljejo po elektronski pošti na naslov [email protected] ali z navadno pošto na naslov Telemach d.o.o., Brnčičeva 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče. Registrirani uporabniki bodo lahko med gostovanjem v EU/EEA storitve uporabljali po načelu »RLAH«.

Primer uporabe storitev za registrirane uporabnike:

Uporabnik sprejme klic v državah območja EU-tarife

Sprejeti klici je brezplačen.

Uporabnik opravi odhodni klic med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa (npr. REVOLUCIJA), se pri odhodnem klicu odštevajo te enote.
 • Če uporabnik nima na voljo zakupljenih enot iz predplačniškega paketa, se mu klic obračuna po trenutno veljavnem ceniku.

Uporabnik pošlje sporočilo SMS med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se pri poslanem sporočilu SMS odšteje ena enota.
 • Če uporabnik nima na voljo enot iz paketa, se mu poslano sporočilo SMS obračuna po trenutno veljavnem ceniku.

Uporabnik porablja prenos podatkov med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se pri uporabi prenosa podatkov vsak porabljen MB prenosa podatkov odšteje od enot iz zakupa do morebitnih količinskih omejitev za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju za pakete z odprtim prenosom podatkov. Količinske omejitve so za posamezen paket storitev navedene v ceniku. Po doseženi količinski omejitvi prenosa podatkov med gostovanjem v EU/EEA, se pri nadaljnji uporabi prenosa podatkov še naprej odštevajo zakupljene enote iz paketa (kolikor jih je še na voljo v tistem trenutku), hkrati pa se v skladu s PPU za prenos podatkov začne zaračunavati maloprodajni pribitek po ceniku storitev v gostovanju v EU. Ko uporabnik porabi vse zakupljene količine prenosa podatkov iz paketa, se prenos podatkov začne zaračunavati po domači maloprodajni ceni, ki velja za porabo storitev izven zakupljenih količin v paketu.
 • Če uporabnik nima zakupljenega paketa, se mu prenos podatkov zaračunava po veljavnem ceniku.

Neregistrirani uporabniki:

Vsem uporabnikom, ki bodo svojo predplačniško številko aktivirali od 1.10.2020 dalje in ne bodo opravili registracije, bodo pri uporabi mobilnih storitev med gostovanjem v državah območja EU/EEA zaračunani pribitki na vse opravljene storitve. Neregistriranim uporabnikom, ki imajo zakupljene enote za klice, sporočila in prenos podatkov, se bodo enote odštevale od zakupljenih enot, hkrati pa se bodo do porabe dobroimetja zaračunavali pribitki na vse opravljene storitve. Po porabi dobroimetja opravljanje storitev kjub morebitnim zakupljenim enotam ne bo mogoče.

Primer uporabe storitev za neregistrirane uporabnike:

Uporabnik sprejme klic v državah območja EU-tarife

 • Obračuna se pribitek po ceniku.

Uporabnik opravi odhodni klic med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se pri odhodnem klicu odštevajo te enote, hkrati pa se obračuna pribitek po ceniku.
 • Če uporabnik nima na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se mu storitve obračunavajo po ceniku, hkrati se obračuna tudi pribitek po ceniku.

Uporabnik pošlje sporočilo SMS med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se pri poslanem sporočilu SMS odštevajo te enote, hkrati pa se obračuna pribitek po ceniku.
 • Če uporabnik nima na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se mu storitve obračunavajo po ceniku in obračuna se tudi pribitek po ceniku.

Uporabnik porablja prenos podatkov med gostovanjem v državah območja EU-tarife

 • Če ima uporabnik na voljo zakupljene enote iz predplačniškega paketa, se vsak porabljen MB prenosa podatkov odšteje od teh enot, hkrati pa se obračuna tudi pribitek po ceniku.
 • Če uporabnik nima na voljo enot iz paketa, se vsak porabljen MB zaračuna po veljavnem ceniku.

Dodatne informacije so Telemachovim predplačnikom na voljo na spletni strani www.telemach.si, prodajnih mestih Telemach in na številki 070 700 700.