Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

V razdelku Več informacij si lahko preberete najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi z mobilnimi storitvami.

Več informacij
 1. Čakajoči klic

  Čakajoči klic (CAW) je storitev, ki omogoča, da je klicani uporabnik med pogovorom s posebnim tonom v slušalki opozorjen na drugi dohodni klic. Uporablja se v povezavi s storitvijo Zadržanje zveze (HOLD), s katero lahko uporabnik začasno zadrži obstoječo zvezo in jo kasneje po želji ponovno vzpostavi. Medtem, ko je zveza zadržana, lahko uporabnik sprejme čakajoči klic ali pa kliče želeno številko.

  AKTIVACIJA

  Uporabniki Telemacha imate storitev čakajoči klic že v osnovi vključeno. Za pravilno delovanje storitve v aparat vpišite *43# in pritisnite tipko za klic.
  Storitev lahko izklopite z vpisom #43# in pritiskom tipke za klic.

 2. Preusmeritve

  Preusmeritev klica je storitev, ki uporabniku omogoča preusmeritev dohodnih klicev na katerokoli drugo telefonsko številko v mobilnem ali fiksnem telefonskem omrežju.

  VKLOP

  Preusmeritev klica na drugo telefonsko številko uporabnik vklopi ali izklopi sam preko nastavitev aparata ali z ukaznim nizom.

  VRSTE PREUSMERITEV:

  Preusmeritev klica ob zasedenem uporabniku (CFB – Divert When Busy) – omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko je uporabnik zaseden.

  • Za vklop vpišite kodo **67*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

  Preusmeritev klica, ko uporabnik ni dosegljiv (CFNRC – Divert If Not Reachable) – omogoča, preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko uporabnik ni dosegljiv.

  • Za vklop vpišite kodo **62*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

  Preusmeritev klica, ko se uporabnik ne javi (CFNRY – Divert When Not Answered) – omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko se uporabnik ne javi. Čas zvonjenja je vnaprej nastavljen na 25 sekund.

  • Za vklop vpišite kodo **61*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

  Brezpogojna preusmeritev (CFU – Divert All Calls) – vsi dohodni klici se preusmerijo na drugo številko.

  • Za vklop vpišite kodo **21*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

  Preusmeritev izklopite s klicem na ##002#.

 3. Video klic

  Video klic je storitev, ki sogovornikoma omogoča, da se med pogovorom vidita prek zaslona aparata.

  Storitev lahko koristijo tako naročniki kot predplačniki, ki imajo ustrezen telefonski aparat in se nahajajo na področju, pokritem s signalom 3G oz. 4G.

 4. Blokada klicev

  Sodobni telefonski aparati z operacijskim sistemom Android ali iOS omogočajo blokiranje posameznih številk. Ali vaš telefonski aparat to omogoča in kako blokado nastavite, preverite v navodilih za uporabo.

  Uporabniki telefonskih aparatov predvsem s starejšimi in nekaterimi novejšimi različicami operacijskega sistema, lahko možnost blokiranja klicev uredite z namestitvijo ustrezne programske opreme (na voljo v trgovinah Google Play in App Store).

 5. Kako pokličem iz tujine v Slovenijo?

  Številko klicane osebe vnesite v mednarodnem formatu: +386 70 xxx xxx (za mobilne številke) ali +386 1 xxxx xxx (za stacionarne številke).

 6. Kako kličem iz tujine v tujino?

  Med gostovanjem v tujini na vse številke kličete z mednarodnimi klicnimi kodami. Pred klicano številko vnesete znak + ali 00, nato kodo države (za slovenske telefonske številke 386) in na koncu telefonsko številko brez vodilne ničle, npr. +386 70 xxx xxx.

 7. Konferenčna zveza

  Konferenčna zveza vam omogoča, da ob klicu v skupni pogovor vključite do 5 prijateljev oz. sodelavcev. Vsak izmed povabljenih lahko nato v pogovor vključi še do 5 novih uporabnikov.

  VKLOP

  Vsi uporabniki Telemacha imate storitev Konferenčna zveza že v osnovi vključeno. Edini pogoj je, da vaša naprava podpira konferenčno zvezo in da imate vklopljeno možnost Čakajoči klic.

  POGOJI UPORABE

  Klic se zaračunava enako kot običajen klic in se zaračuna uporabniku, ki konferenčno zvezo vzpostavi. Če torej nekdo pokliče 5 ljudi in jih združi v konferenčno zvezo, se mu obračunajo stroški vseh petih klicev.

 8. Zapora storitev

  Zapora storitev omogoča zaporo dohodnih ali izhodnih storitev in možnost omejevanja nezaželenih stroškov, predvsem v času gostovanja. Zaporo storitev lahko uredite s pomočjo obrazca, ki ga izpolnite na prodajnih mestih Telemach, ali preko ukaznega niza *121*4#.

  Vrste zapor:

  • Zapora prenosa podatkov pri gostovanju v tujini
  • Zapora prenosa podatkov
  • Zapora dohodnih storitev
  • Zapora odhodnih storitev
  • Zapora gostovanja v tujini
  • Zapora odhodnih klicev pri gostovanju v tujini in zapora odhodnih klicev iz Slovenije na mednarodne številke
  • Zapora SMS Eurotarifa
  • Zapora premijskih številk 090
  • Zapora prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije (stari paketi)
 9. Klici na številke 080

  Klicanje na številke 080 je omogočeno naročnikom in predplačnikom znotraj Slovenije. Klici na številke 080 znotraj Slovenije so brezplačni, medtem ko klici na številke 080 iz tujine niso mogoči.

 10. Premijske številke 090

  Vsem uporabnikom Telemacha smo omogočili klice na premijske številke 090. Vsi tisti, ki želite dostopati do informacij, zabave, nasvetov in ostalih dodatnih vsebin, lahko vzpostavite klice na izbrane številke.

  ZARAČUNAVANJE STORITVE

  Premijske številke se obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno govorno telefonijo, klici pa se obračunavajo na minute ali na klic, odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo storitev pri ponudniku premisjke storitve preverijo ceno in način obračunavanja.

  UPORABA STORITVE V OMREŽJU PONUDNIKA NACIONALNEGA GOSTOVANJA V TUJINI

  Kadar uporabljate omrežje ponudnika nacionalnega gostovanja ali se nahajate v tujini, je klicanje na številke 090 onemogočeno.

  OMEJITEV PORABE

  Vsi naročniki Telemacha imate zaradi morebitnih neželenih visokih stroškov privzeto vklopljeno omejitev porabe (zaporo nadaljnje uporabe) za klice na premijske številke 090. Zapora storitve se aktivira ob dosegu limita oz. z možnostjo manjše zakasnitve. Tako se nadaljnja uporaba do naslednjega meseca onemogoči. Če želite aktivirati možnost dodatnih klicev, pokličite na 080 22 88.

  Uporaba storitev 090 pri predplačnikih ni omejena.

  BLOKADA ŠTEVILKE

  Na voljo vam je tudi blokada vseh premijskih številk. Naročniki jo lahko vklopite prek uporabniškega portala moj.telemach.si ali preko ukaznega niza USSD: *121*# in nato sledite navodilom. Predplačniki pa blokado aktivirate s podpisom obrazca na prodajnem mestu ali z zahtevo preko ukaznega niza USSD: *121*# in nato sledite navodilom.

  NADZOR NAD VISOKIMI STROŠKI

  Vsem naročnikom Telemachovih storitev, ki želite dodaten pregled in nadzor nad stroški, priporočamo vklop storitve SMS limit dodatne porabe.

 11. Pošiljanje sporočil SMS, ko se nahajate v tujini

  V času gostovanja lahko pošiljate in sprejemate sporočila SMS, če ima Telemach z operaterjem v državi, ki jo obiskujete, sklenjeno pogodbo o gostovanju. Ko pošiljate sporočilo SMS iz tujine, pred telefonsko številko ne pozabite dodati mednarodne klicne številke države prejemnika. Če ni drugače določeno, je prejemanje sporočil SMS v tujini brezplačno. Pošiljanje sporočil SMS iz tujine se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja in ni del morebitnih vnaprej zakupljenih enot vašega naročniškega paketa.

 12. Kako nastavim prenos podatkov in sporočila MMS v Telemach omrežju?

  Svetujemo, da po vnosu spodnjih nastavitev izklopite in ponovno vklopite mobilno napravo. Za bolj podrobna navodila glejte navodila proizvajalca vašega mobilnega telefona.

  Splošni podatki za nastavitev prenosa podatkov (interneta):

  Android:

  Ime dostopne točke (APN): internet

  Uporabniško ime (Username):

  Geslo (Password):

  Vrsta APN (APN Type): default,supl

  Apple:

  MOBILE DATA:

  apn: internet

  Splošni podatki za nastavitev sporočil MMS:

  Android:

  APN: internet

  Uporabniško ime:

  Geslo:

  MMSC: http://mms.telemach.net:8002

  Posredniški strežnik MMS (proxy): 91.185.221.85

  Vrata posredniškega strežnika (proxy): 8080

  Vrsta APN (APN Type): mms

  Apple:

  MMS:

  apn: internet

  mmsc: http://mms.telemach.net:8002

  proxy: 91.185.221.85:8080

  MMS max message size: 5242880

  PERSONAL HOTSPOT

  apn: internet

 13. Nastavitev prejema sporočil MMS v omrežju Telekoma Slovenije

  Na mobilnem telefonu je treba potrditi možnost Prenos podatkov med gostovanjem in imeti ustrezne nastavitve APN.

 14. Zakaj je bilo poslano sporočilo večkrat obračunano?

  Posamezna obračunska enota sporočila SMS šteje do 160 znakov. Če poslano sporočilo preseže navedeno količino znakov, se obračuna kot dodatno oziroma dodatna sporočila SMS.

  Uporaba šumnikov pri pošiljanju besedilnih sporočil zasede več znakov kot pošiljanje sporočil brez šumnikov, zato se dolžina enega sporočila ob uporabi nestandardnih znakov skrajša na 70 znakov.

 15. Imam težave pri prejemanju in pošiljanju sporočil SMS

  Priporočamo vam, da najprej preverite ustreznost shranjenih nastavitev za pošiljanje sporočil SMS (številka Centra za sporočila +38670007007, vrsta sporočila, veljavnost sporočila, …). Hkrati vam svetujemo, da redno brišete prejeta in poslana sporočila SMS ter na ta način ohranite dovolj pomnilnika, namenjenega prejemanju novih sporočil.

 16. Kako izklopim prejemanje obvestil SMS, ki me seznanjajo s cenami gostovanja na območju Evrotarife?

  Uporabniki, ki med gostovanjem ne želite prejemati obvestil SMS o cenah gostovanja na območju Evrotarife, lahko to možnost izklopite preko Centra za pomoč uporabnikom na telefonski številki 070 700 700.

 17. Kako izklopim prejemanje obvestil SMS o intervencijskih številkah (112, 113) na območju Evrotarife?

  Uporabniki, ki med gostovanjem ne želite prejemati obvestil SMS o intervencijskih številkah na območju Evrotarife, lahko to možnost izklopite preko Centra za pomoč uporabnikom na telefonski številki 070 700 700.

 18. Zakaj v času gostovanja ne prejemam sporočil MMS?

  Svetujemo vam, da med nastavitvami telefona poiščete možnost Dovoli prejemanje večpredstavnostnih sporočil in preverite, če je izbrana možnost NE (do preklica onemogočeno sprejemanje) ali Samo v domačem omrežju (onemogočeno sprejemanje v času gostovanja v tujem omrežju).

  Za nemoteno prejemanje sporočil MMS izberite možnost DA (sporočila se bodo naložila samodejno) ali Ročno (sami določite, da se vam sporočilo naloži). V izogib nezaželenim stroškom med gostovanjem vam svetujemo izbiro možnosti Samo v domačem omrežju ali Ročno, saj je sprejem sporočila MMS brezplačen le, ko ste prijavljeni v radijsko omrežje Telemach ali v času gostovanja v omrežju nacionalnega operaterja.

 19. Aplikacijska sporočila

  Aplikacijska sporočila (A2P ali application-to person messaging) so vsa sporočila, ki jih uporabnik prejme od aplikacije. Aplikacijska sporočila so med drugim: tržna sporočila, opomniki za sestanke, klepetalnice ali virtualni pomočniki, obvestila o dostavi paketvo in enkratna gesla (OTP) ali kode PIN. Aplikacijska sporočila so lahko tako brezplačna kot plačljiva. Uporabnikom omogočamo zaporo prejemanja plačljivih aplikacijskih sporočil. 

  Brezplačna aplikacijska sporočila so vsa sporočila prejeta iz aplikacije in za uporabnika ne predstavljajo neposrednega stroška. Praviloma so to informativna sporočila o kartični porabi (banke), posebnih ponudbah, dostavah paketov, geslih, OTP kodah in podobno. Spodaj nekaj primerov:

   

  Plačljiva aplikacijska sporočila poimenovana tudi kot komercialna sporočila, so sporočila z dodano vrednostjo, prejeta iz aplikacije in za uporabnika predstavljajo neposreden strošek, ki ga naročniki poravnajo z mesečno položnico za telekomunikacijske storitve, predplačniki pa z dobroimetjem na računu. Pogosta raba plačljivih storitev preko sporočil so SMS Klubi, SMS glasovanja, SMS plačevanje, parkirnine in podobno. Spodaj nekaj primerov.    

  POMEMBNO! Z vklopljeno zaporo plačljivih aplikacijskih sporočil uporabnik ne bo mogel plačati nekaterih storitev (parkirnina, Voyo, …) ali opraviti donacij. 

  NAČINI VKLOPA ter IZKLOPA ZAPORE APLIKACIJSKIH SPOROČIL

  Vklop zapore plačljivih aplikacijskih sporočil:

  USSD: *121*4*7*1#

  SMS na 7070: A2P P START

  Izklop zapore plačljivih aplikacijskih sporočil:

  USSD: *121*4*7*2#

  SMS na 7070: A2P P STOP

  Kratke/samostojne številke: 6161, 3131, 3883, 4411, 4433, 6116, 6600, 6622, 6633

  Ponudnik: 12Media d.o.o.
  Kontaktna št.: 01/237 33 04
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: www.12media.si
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-16.00

  Kode za odjavo
  CHAT STOP na: 6600, 6622, 4411, 6161, 6633
  STOP na 3883, 6116
  IGRA STOP na 6161, 3131
  ZAPOSLITEV STOP na 6633
  BOOMI STOP na 4433
  PIMP STOP na 6161
  SMOOTHIE STOP na 3131
  RADAR STOP NA 6161

  Kratke/samostojne številke: 3399, 3993, 3900
  Ponudnik: Bord multimedia d.o.o..
  Kontaktna št.: 051/650 390
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: http://www.mediamobile.si/splosni-pogoji.html
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 9.00-16.00

  Kode za odjavo
  STOP na 3399, 3993, 3900

  Kratka/samostojna številka: 4567
  Ponudnik: Salomon d.o.o.
  Kontaktna št.: 01/5880 020
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: http://www.salomon.si/pomoc/oddaja-in-podaljsevanje-preko-sms-mms
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 9.00-15.00

  Kode za odjavo
  STOP na 4567

  Kratka/samostojna številka: 4333 , 6111
  Ponudnik: 2Mobile d.o.o.
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: http://www.2mobile.si/wp-content/uploads/2013/11/Splo%C5%A1na-pravila-in-pogoji-uporabe-storitve-2Mobile-SMS-platforme.pdf
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-15.00

  Kode za odjavo
  STOP na 4333 , 6111

  Kratka/samostojna številka: 4848 , 4166
  Ponudnik: Mikropis Holding d.o.o.
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: http://www.mikropis.si/
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-15.00

  Kode za odjavo
  STOP na 4848, 4166

  Kratke/samostojne številke: 2929
  Ponudnik: Športna loterija d.d.
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: https://www.e-stave.com/documents/pravila/veljavna/storitve_obvescanja/pogoji_storitev_obvescanja_tusmobil_25-2-2014.pdf
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-16.00

  Kode za odjavo
  STOP STAVE na 2929

  Kratke/samostojne številke: 3232, 6446
  Ponudnik: ProPlus d.o.o.
  Kontaktna št.: 080 44 44
  E-mail: [email protected]
  Splosni pogoji: POP SMS Klub: http://image.24ur.com/media/document/60648664.pdf
  VOYO: http://image.24ur.com/media/document/60745458.pdf

  Kode za odjavo
  STOP na 3232, 6446

  Kratka/samostojna številka: 4321
  Ponudnik: Tsmedia d.o.o.
  Kontaktna št.: 01/47 30 010
  E-mail: [email protected]
  Splosni pogoji: http://www.tsmedia.si
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08.00-16.00

  Kode za odjavo
  VZDEVEK STOP na 4321
  STOP na 4321

  Kratka/samostojna številka: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886
  Ponudnik: DIMOCO Europe GmbH
  Kontaktna št.: +386 (0)1 8888 689
  E-mail: [email protected]
  Splosni pogoji: http://www.dimoco.at/fileadmin/content/agb/2012_Spolsni_pogoji_uporabe_storitev_DIMOCO.pdf
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-17.00

  Kode za odjavo
  STOP na 3322, 3663, 6655, 6677, 6886

  Kratka/samostojna številka: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3500 in 3888
  Ponudnik: NTH AG
  Kontaktna št.: 01/600 18 50
  E-mail: [email protected]
  Splosni pogoji: http://www.nth-media.biz
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09.00-17.00

  Kode za odjavo
  STOP na 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3500, 3888

  Kratka/samostojna številka: 3939
  Ponudnik: 7s d.o.o.
  Kontaktna št.: 01/620 36 37
  E-mail: [email protected]
  Splosni pogoji: http://www.7-s.si/default.asp?t=3&l=2
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08.00-15.00

  Kode za odjavo
  STOP na 3939

  Kratke/samostojne številke: 3222, 3600
  Ponudnik: IT Ena d.o.o.
  Kontaktna št.: 059/699 299
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: http://i.it1.si/smsstevilke.aspx
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08.00-16.00

  Kode za odjavo
  STOP na 3222, 3600

  Ključne besede na 2929: ABANKA, ABANKA OR, ABANKA PR, ABANKA ?, BANKA POMOC, ABANKA INFO, ABANKA BLOKADA STORITVE
  Ponudnik: Abanka Vipa d.d.
  Kontaktna št.: 01/30 07 210
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: www.abanka.si
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08.00-16.00

  Kratke/samostojne številke: 4222
  Ponudnik: Simpatel d.o.o.
  Kontaktna št.: 040/ 669 792
  E-mail: [email protected]
  Splošni pogoji: www.filipid.si
  Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08.00-16.00

 20. MMS tajnica

  MMS tajnica omogoča prejemanje glasovnih sporočil, ki vam jih pustijo klicatelji. Storitev je brezplačna!

  KAKO VKLOPITE STORITEV?

  Storitev MMS tajnica lahko vklopite oz. izklopite na dva načina:

  1. Preusmeritev neposredno prek telefona na številko +38670100001

  2. V meniju telefona pod nastavitve/preusmeritve nastavite, katere klice bi radi preusmerili na MMS tajnico:

  • Preusmeri, kadar imam izključen mobilni telefon
  • Vedno preusmeri vse klice
  • Preusmeri, kadar je zasedeno
  • Preusmeri, kadar ni odgovora
  • Preusmeri, kadar sem nedosegljiv

   

 21. 1188 SMS

  Se vam kdaj zgodi, da nujno potrebujete telefonsko številko, pa je ravno v tistem trenutku nimate pri roki? Poiščite jo s pomočjo storitve 1188 SMS. Omogoča hiter dostop do informacij o telefonskih naročnikih, objavljenih v Telefonskem imeniku Slovenije. Po poslani zahtevi preko sporočila SMS boste prejeli povratno informacijo o iskanem naročniku. Storitev je plačljiva.

  KAKO UPORABLJATI STORITEV?

  Enostavno pošljite sporočilo SMS s ključno besedo na 1188. Ključna beseda je lahko kateri koli podatek, ki ga o iskani osebi poznate: ime, priimek, naslov, …

  POMEMBNO

  Ključne besede vedno pišite brez šumnikov, med ključnimi besedami uporabljajte presledke, znaki, kot so pika, vejica, klicaj, narekovaj ipd., niso dovoljeni.

  ZARAČUNAVANJE SPOROČIL SMS

  Odhodno sporočilo SMS:

  Če vaš paket vključuje vnaprej zakupljena sporočila SMS, se bo znesek za poslano sporočilo SMS odštel od vašega dobroimetja, vsem ostalim uporabnikom pa se poslano SMS sporočilo zaračuna po veljavnem ceniku Telemacha.

  Dohodno sporočilo SMS:

  Cena dohodnega sporočila SMS je 1,49 EUR z DDV.

  Uporabniku storitve se zaračuna vsak prejeti SMS, ki vsebuje relevantne rezultate iskanja v skladu s predpisanimi kriteriji. V primeru, da glede na podane kriterije ni relevantnih rezultatov iskanja, boste prejeli povratni SMS z vsebino: Iskani naročnik ne obstaja oz. na voljo je 0 zadetkov. V tem primeru se sporočilo SMS ne zaračuna.

  Ponudnik storitve je družba Teledat, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

  Ponudnik tehnologije je družba Teledat, d.o.o.

  Ponudnik poti za posredovanje sporočil SMS in prenosa podatkov preko Telemachovega elektronskega komunikacijskega omrežja je družba Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

 22. SMS Neurje

  Telemachovi mobilni uporabniki ste lahko vedno obveščeni o morebitni nevarnosti neurja oz. ekstremnih padavin. Storitev SMS Neurje vam omogoča, da izberete kraje, za katere želite prejemati obvestila. Ob morebitni nevarnosti boste prejeli sporočilo SMS z vsebino in povezavo na mobilni portal, kjer si lahko ogledate tudi radarsko sliko padavin. Storitev boste lahko uporabljali skozi celo leto. Storitev je brezplačna!

  Kako uporabljate storitev?

  Na številko 7070 pošljite ključno besedo NEURJE KRAJ START, za katerega želite prejemati obvestila. S poslanim sporočilom SMS boste samodejno vklopili storitev.

  Primer:

  NEURJE LJUBLJANA START – uporabnik se prijavi na informacije za to območje

  NEURJE LJUBLJANA STOP – uporabnik se odjavi od informacij za kraj Ljubljana

  NEURJE – uporabnik prejme povratno sporočilo SMS z informacijo o tem, na katere kraje je prijavljen

  NEURJE STOP – uporabnik se odjavi od celotne storitve

  Uporabnik lahko registrira največ 5 krajev za obveščanje o možnem neurju. Seznam krajev in ključne besede za vklop najdete tukaj.
 23. Kaj potrebujem za delovanje prenosa podatkov?

  Za delovanje prenosa podatkov potrebujete vključen prenos podatkov in ustrezno točko APN.

  Splošni podatki za nastavitev prenosa podatkov (interneta):

  Ime dostopne točke (APN): internet

  Uporabniško ime (Username): /

  Geslo (Password): /

 24. Zakaj mi prenos podatkov v tujini ne deluje?

  Prenos podatkov v tujini je na voljo v vseh državah, kjer ima Telemach omogočeno podatkovno gostovanje. Svetujemo vam, da pred odhodom na pot na spletni strani preverite možnost uporabe prenosa podatkov v državi, v kateri gostujete.

  Če uporabljate pametni mobilni telefon, vam svetujemo, da preverite nastavitve prenosa podatkov v času gostovanja (data roaming), saj mora biti ta možnost omogočena. Zaradi visokih stroškov prenosa podatkov v tujini vam svetujemo, da na naši spletni strani ali brezplačni številki 070 700 700 preverite cenik prenosa podatkov v času gostovanja.

 25. Koliko podatkov zahteva prenos vsebin z YouTuba?

  Gledanje posnetkov na strani YouTube je izredno potratno, zato vam svetujemo, da si posnetke ogledujete, ko ste povezani z brezžičnim omrežjem Wi-Fi.

 26. Kako lahko preverim, koliko prenosa podatkov imam še na voljo?

  Svetujemo vam, da pred preverjanjem izklopite prenos podatkov. Stanje lahko preverite na naslednje načine:

  • z ukaznim nizom *123# ter tipko za klic,
  • z ukaznim nizom *128# ter tipko za klic za dodatno SIM kartico,
  • prek naročniškega portala Telemach.

 27. Kaj je LTE?

  LTE je oznaka za četrto generacijo mobilnega omrežja, ki omogoča višje hitrosti pri prenosu podatkov. Pri Telemachu uporabljamo frekvenco LTE 800 in 1800 Mhz. Za delovanje mora vaš aparat omogočati povezovanje na to frekvenco. Za preverbo združljivosti in vklop storitve morate na številko 7070 poslati sporočilo SMS s ključno besedo LTE.

 28. Nastavitve poštnega odjemalca

  Če uporabljate e-poštni naslov pri ponudniku, ki pri odhodnem strežniku ne uporablja zaščite SSL, morate kot odhodni strežnik v aplikaciji za e-pošto nastaviti naslov smtp.telemach.net in določiti vrata 25.

 29. Kaj je brezžična dostopna točka (WiFi hotspot)?

  Brezžična dostopna točka (WiFi hotspot) je prenosna dostopna točka, ki jo oddaja vaša mobilna naprava, če omogoča to možnost. Če vklopite točko, mobilna naprava uporablja mobilni prenos podatkov in ga oddaja kot brezžični signal, s katerim se lahko povežejo druge naprave. Postopek za vklop dostopne točke se razlikuje med različnimi napravami, zato vam svetujemo, da informacije o vklopu poiščete v navodilih za vašo napravo.

 30. Nastavitve točke WiFi hotspot

  V aparatu morate imeti vpisane nastavitve za delovanje prenosa podatkov, v kolikor ima vaš aparat posebne nastavitve za dostopno točko, pod APN vpišite: internet.

 31. Kupil sem paket Free2go. Kako aktiviram predplačniški račun?

  Aktivacija predplačniškega računa je opravljena samodejno ob prvi uporabi storitve.

 32. Polnjenje predplačniškega računa

  Svoj predplačniški račun lahko polnite z vrednostnimi karticami za 5, 10 ali 20 EUR. Doma in v tujini lahko račun napolnite prek ukaznega niza *123*12-mestna koda za polnjenje# in pritiskom na tipko za klic.

 33. Storitev Pokliči nazaj

  Storitev Pokliči nazaj vam omogoča, da želenemu naslovniku, ki je Telemachov uporabnik, pošljete brezplačno sporočilo SMS z vsebino “Prosim, pokliči me!”

  Sporočilo SMS lahko pošljete na dva načina:

  • Vpišite kodo *124# in pritisnite tipko za klicanje. Po prejetem povratnem obvestilu vpišite številko naslovnika, ki mu želite poslati sporočilo SMS.

  • Vpišite kodo *124*telefonska številka želenega naslovnika#.

  Primer: če želite sporočilo “Prosim pokliči me!” poslati uporabniku s telefonsko številko 070 123 456, vpišite ukazni niz *124*070123456# in pritisnite tipko za klicanje. Uporabnik bo prejel sporočilo SMS “Prosim pokliči me!”.

  VKLOP BLOKADE STORITVE POKLIČI NAZAJ

  Prejemanje sporočil z vsebino Pokliči nazaj lahko onemogočite z naslednjimi koraki:

  • Vtipkajte ukazni niz USSD *122# in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

  • V prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Sporočila SMS. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

  • Nato v prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Pokliči nazaj in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

  • V zadnjem meniju za vklop blokade izberite kategorijo 1: Vklop. Če želite ponovno vklopiti storitev Pokliči nazaj, izberite kategorijo 2: Izklop in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

 34. Kaj pomeni storitev Polni zame?

  Polni zame je Telemachova storitev, s katero lahko Telemachovi naročniki Telemachovim predplačniškim uporabnikom napolnite račun v višini 5, 10 ali 20 EUR. Uporaba storitve med dvema predplačniškima uporabnikoma ni mogoča.

  Naročniki lahko predplačnikom račun napolnite na naslednje načine:

  1. Polnjenje z ukazom USSD

  V mobilni telefon vtipkajte: *123*vrednost polnitve*telefonska številka, ki jo želite polniti# in pritisnite tipko za klicanje.

  Na primer: za polnjenje v višini 5 EUR vtipkajte: *123*5*070xxxxxx# in pritisnite tipko za klicanje.

  2. Polnjenje s sporočilom SMS

  Na številko 7070 pošljite ključne besede: polni, vrednost polnitve, telefonsko številko, ki jo želite polniti, in poljubno besedilo, ki se bo prejemniku prikazalo ob polnitvi.
  Na primer: “Polni 5 070xxxxxx Vse najboljše!”.

  3. Polnjenje prek naročniškega portala Telemach.

  Obiščite spletni naslov Telemach in sledite navodilom.

  Pogoji ponudbe
  Polni zame je storitev družbe Telemach, ki svojim naročnikom nudi polnitev predplačniškega računa drugega uporabnika. Tako polnitev naročnik izvede prek mobilnega portala WAP Portal Telemach, naročniškega portala Telemach, ukaza USSD ali sporočila SMS, pri čemer bo znesek, uporabljen za polnitev, prištet k mesečnemu računu naročnika, ki izvaja polnitev. Predplačniškim uporabnikom preko storitve Polni zame ni omogočena polnitev drugemu predplačniškemu uporabniku. Telemach omogoča zaporo storitve Polni zame v petih dneh od prejetega zahtevka za blokado, ki ga naročnik odda na brezplačni tel. št. 070 700 700. Vse stroške polnitev do trenutka blokade bremenijo naročnika MSISDN, s katerega je bila opravljena polnitev. Telemach lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te pogoje oz. storitev oz. jo lahko z ustreznim obvestilom omeji ali ukine.

 35. Varna uporaba prenosa podatkov v tujini

  Za večjo varnost in zaščito naših uporabnikov smo v skladu z direktivo Evropske unije omejili porabo GPRS storitev v času gostovanj v tujini. Vsak uporabnik lahko v tujini nemoteno prenese količino prenosa podatkov do limita 61 EUR.

  Prosimo, da pred odhodom v tujino preverite cenik gostovanja na naši spletni strani.

 36. Kaj pomeni omejitev prenosa podatkov za uporabnika?

  Ko dosežete limit 61 EUR, ki velja za tujino, vam bo Telemach onemogočil nadaljnji prenos podatkov v tujini.

  Povečanje limita podatkovnega prenosa za dodatnih 150 EUR v tujini lahko vklopite neposredno s poslanim sporočilom SMS:

  • Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo “GPRS TUJINA” na številko 7070. Prejeli boste povratno sporočilo o potrditvi nadaljnje uporabe prenosa podatkov v tujini.
  • Poslano sporočilo SMS je plačljivo. Če je sporočilo poslano znotraj Slovenije, se odšteje od zakupljene količine sporočil SMS v vašem naročniškem paketu ali se obračuna po veljavnem ceniku Telemacha. Če je sporočilo poslano iz tujine, se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja. Povratno sporočilo SMS je brezplačno.

 37. Kaj je storitev Brezplačni klici med prijatelji?

  Prijatelji se pri Telemachu kličejo brezplačno!

  KDO SE LAHKO VKLJUČI V SKUPINO PRIJATELJEV

  Brezplačni klici so namenjeni vsem Telemachovim uporabnikom, predplačnikom in naročnikom. V skupino so lahko vključeni največ 4 uporabniki, ki skupino ustvarijo po lastnih željah.

  KAKO USTVARITE SVOJO SKUPINO PRIJATELJEV

  Določite nosilca svoje skupine. Za vključitev v skupino vsi člani, vključno z nosilcem skupine, v telefon vtipkajte *127*tel. št. nosilca skupine v formatu 070XXXXXX*1# in pritisnite tipko za klic.

  Če želite iz svoje skupine izstopiti, v telefon vtipkajte *127*2# in pritisnite tipko za klic. Kadarkoli lahko tudi preverite, kateri uporabniki so vključeni v vašo skupino. V telefon vtipkajte *127*3# in pritisnite tipko za klic.

  Želimo vam veliko prijetnih in dolgih pogovorov!

 38. Potrebujete večjo količino prenosa podatkov v tujini

  Na vašo željo vam bomo omogočili tudi dodatno količino prenosa podatkov v tujini. Če ste v tekočem mesecu že uspešno povečali svoj limit, lahko dodatno porabo aktivirate le z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih Telemacha.

  Če boste po že uspešno opravljenem povečanju limita v tekočem mesecu prek sporočila SMS ponovno poslali zahtevo za povečanje limita, boste po sporočilu SMS prejeli povratno obvestilo, ki vas bo napotilo na naš klicni center z dodatnimi navodili.

 39. Živim na obmejnem območju in telefon se povezuje z omrežjem tujega operaterja. Kaj lahko naredim, da bi to preprečil?

  Mobilne naprave si lahko omrežje izberejo samodejno, če  je v omrežnih nastavitvah izbrana takšna nastavitev. Svetujemo vam, da pod nastavitvami omrežja ročno izberete domače mobilno omrežje Telemach in se tako izognete možnosti prijave v omrežje tujega operaterja.

 40. Kako klicati v tujini?

  Med gostovanjem v tujini na vse številke kličete z mednarodnimi klicnimi številkami. Vsako številko začnete z znakom + ali 00, nato vnesete številko države (za slovenske telefonske številke 386) in telefonsko številko brez vodilne ničle, npr. +38670xxxxxx.

 41. Zakaj prenos podatkov v tujini pri meni ne deluje?

  Prenos podatkov v tujini je omogočen v vseh državah, v katerih imamo omogočeno podatkovno gostovanje. Svetujemo vam, da na naši spletni strani preverite možnost uporabe prenosa podatkov za državo, v kateri gostujete.

  V kolikor uporabljate pametni mobilni telefon, vam svetujemo, da preverite nastavitve prenosa podatkov v času gostovanja (data roaming), saj mora biti ta možnost omogočena. Zaradi visokih stroškov v tujini vam svetujemo, da na naši spletni strani ali številki 070 700 700 preverite cenik prenosa podatkov v času gostovanja.

 42. Kaj vpliva na jakost in kakovost signala?

  Za prenos signala omrežja do uporabnika mobilni operater uporablja zračne poti in ne fizičnih nosilcev, kakršne uporabljajo ponudniki stacionarnega dostopa do interneta. Na jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE na določeni mikrolokaciji vpliva več dejavnikov: umetne ovire (različne gradbene konstrukcije, kovinski materiali, izolacija, steklo, žaluzije ipd.), naravne ovire (relief, ozelenitev, sneg, dež ipd.), adaptacije objektov, uporaba terminala znotraj ali zunaj objekta, zmogljivost in tip terminala, oddaljenost podatkovne naprave oziroma mobilnika od bazne postaje idr.

  Jakost in kakovost signala sta boljši zunaj objektov kot znotraj. V objektih, ki so grajeni pretežno iz kovinskih materialov, je signal zelo šibak ali pa ga celo ni. Znotraj objekta sta jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE različna tudi glede na postavitev terminala, kar pomeni, da lahko s primerno postavitvijo naprave oziroma terminala delno izboljšamo sprejem signala. Predvsem za modeme USB velja, da bolje delujejo, če so postavljeni v bližini oken in usmerjeni proti bazni postaji.

 43. Kaj je SMS limit dodatne porabe?

  SMS limit dodatne porabe je storitev, ki vas prek sporočila SMS obvesti o tem, da je vaša dodatna poraba presegla vrednost 40 EUR.

  SMS limit dodatne porabe je informativne narave in velja kot opozorilo pred nastalimi stroški ter ne vsebuje blokade storitev. Obveščanje o dodatni porabi s sporočili SMS izvajamo enkrat na dan v dopoldanskem času med 9.00 in 10.00. Zaradi časovnega zamika uporabnikom svetujemo redno preverjanje tekoče porabe vključenih količin, kar lahko storijo preko naročniškega portala Telemach, z ukaznim nizom *123# za nosilno (osnovno) SIM kartico in *128# za dodatno SIM kartico ter pritiskom na tipko za klic ali sporočilom SMS s ključno besedo PORABA na številko 7070. Storitev je na voljo naročnikom Telemacha.

 44. Ali lahko na mobilni uporabljam statični IP?

  Vklop dodatnega paketa zaradi zmanjšane varnosti in dodatnih ročnih nastavitev svetujemo uporabnikom, ki imajo potrebo po naprednejših internetnih aktivnostih, kot so na primer:

  • vzpostavitev lastnega poštnega, datotečnega (FTP) ali spletnega strežnika, ki zahteva zunanjo dostopnost,
  • vzpostavitev sistemov, ki zahtevajo zunanjo dostopnost (varnostni sistemi, naprave za nadzor ali meritve,..)
 45. Kaj so limiti porabe za SMS donacije, klice na premijske številke (090) in komercialna sporočila?

  Privzeto vklopljena omejitev mesečne porabe za SMS donacije, klice na premijske številke (090) in komercialna sporočila je nastavljena na 100 EUR. Ko znesek dosežete, morate za povečanje mesečnega limita za dodatnih 100 EUR na številko 7070 poslati SMS s ključno besedo LIMIT100.

  Ko dosežete 200 EUR limita, za dodatno povečanje v vrednosti 100 EUR pokličite na številko +38670700700. Ob dosegu 300 EUR limita pa nadaljnja uporaba ni več možna. Storitve boste znova lahko uporabljali v naslednjem obračunskem obdobju.

 46. Ali lahko pri klicanju skrijem svojo telefonsko številko?

  Da. Če želite, lahko pri klicu skrijete svojo telefonsko številko z vklopom storitve prikrivanje identitete kličočega (CLIR). Na telefonskem aparatu osebe, ki jo kličete se bo izpisalo besedilo »Skrita številka«.

 47. Kako lahko skrijem svojo telefonsko številko?

  S kodo za začasno omejitev prikaza številke, ki deluje pri vseh telefonskih aparatih. Preden vnesete številko, ki jo želite poklicati, vtipkajte #31#. Primer: #31#070xxxxxx + kliči.

  Ali v meniju svojega telefonskega aparata (nastavitve klicanja).