Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

 1. PODATKI O UPRAVLJAVCU

  TELEMACH SLOVENIJA, širokopasovne komunikacije, d.o.o.

  Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče

  Matična številka: 5692229000

  Davčna številka: 66863627

  Kontakt: [email protected] , 070 700 700

   

 2. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

  Osebni podatki se pridobivajo z izvajanjem videonadzora na dislociranih lokacijah in v poslovnih prostorih družbe Telemach. Namen je predvsem zaščita premoženja in varnost zaposlenih ter zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov družbe, podrobneje spodaj:

  Poslovni objekti (sedež družbe Brnčičeva 49A in Brnčičeva 49, Ljubljana-Črnuče) – video nadzor se izvaja zaradi zaščite  premoženja in varovanja zaposlenih, najemnikov ter zunanjih obiskovalcev pri vstopu in izstopu iz poslovnih prostorov. Zaradi zaščite premoženja se snema še okolica objektov in parkirišča.

  Dislocirane enote družbe (pisarne; Cankarjeva 6, Maribor, Lendavska 29, Murska Sobota,…) – video nadzor se izvaja zaradi varovanja premoženja, zaposlenih in zunanjih obiskovalcev pri vstopu in izstopu iz poslovnih prostorov.

  Poslovalnice za stranke  (seznam je na voljo na spletni strani Telemach)– video nadzor se izvaja za zaščite premoženja in varovanje zaposlenih.

  Komunikacijska vozlišča – video nadzor se izvaja za zaščito premoženja.

 3. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22, ZVOP-2, 76. in 77. člen)
  • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (UL EU, L119/21, GDPR, 6. člen, prvi odstavek, točka f – zakoniti interes);

    

 4. OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV VIDEONADZORA IN POSEBNI VPLIVI

  Osebni podatki se pridobivajo v realnem času s snemanjem videa na snemalnike ter spremljajo v živo na sedežu družbe (varnostna služba). Z videonadzornim sistemom se obdelujejo posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka in oznaka kamere.

  Do posnetkov imajo dostop:

  • Pooblaščene osebe družbe Telemach Slovenija d.o.o.


  Ostali obdelovalci osebnih podatkov:

  • Pogodbena servisna služba, ki servisira in vzdržuje strojno in programsko opremo za videonadzor.
  • Policija in drugi pristojni organi na zahtevo z ustrezno pravno podlago.

    

 5. POOBLAŠČENA OSEBA

  Pooblaščena oseba za izvajanje video nadzora je Bojan Brodar. Kontaktni elektronski naslov je [email protected].

 6. ROKI HRAMBE VIDEO POSNETKOV

  Video posnetki se hranijo 60 dni, po tem času se samodejno izbrišejo.

 7. PRAVICE POSAMEZNIKA IN UVELJAVLJANJE PRAVIC
 1. Pravica do vpogleda oz. dostopa do osebnih podatkov (15. člen Splošne uredbe GDPR)
 2. Pravica do izbrisa (pozabe - 17. člen Splošne uredbe)
 3. Pravica do omejitev obdelave (18. člen Splošne uredbe)
 4. Pravica do vložitve pritožbe nadzornemu organu (77. člen Splošne uredbe – Informacijski pooblaščenec)

Posameznik lahko pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uveljavlja preko sledečih kontaktov:

E-pošta: [email protected]

Naslov: Telemach Slovenija d.o.o. Naročniška služba

  Brnčičeva ulica 49A,

  1231 Ljubljana-Črnuče

 

Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov so:

E-pošta: [email protected]

Naslov:

Telemach Slovenija d.o.o. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

Brnčičeva ulica 49A,

1231 Ljubljana-Črnuče

 

Dokument si lahko prenesete tukaj.