Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Novosti
People

| 21.02.2024. 10:07:38

Telemach začel izvajati projekt 5G-ADRIA

Telemach Slovenija je v sodelovanju s partnerji – Telemach Hrvaška, DARS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in podjetje OiV iz Hrvaške – 1. 1. 2024 v okviru finančnega inštrumenta Connecting Europe Facility (CEF) začel izvajati projekt 5G-ADRIA.

Konzorcij 5G-ADRIA bo raziskal in analiziral, kakšna infrastruktura 5G je potrebna za podporo prihodnjim storitvam, povezanim s prometom, ki se bodo uporabljale vzdolž prometnih koridorjev v dveh državah članicah EU, v Sloveniji in na Hrvaškem.

Študija 5G-ADRIA bo v naslednjih 6 mesecih obravnavala naslednje:

  • Usklajevanje obstoječe pasivne in aktivne infrastrukture vzdolž koridorja s trenutnimi prometnimi informacijami in storitvami upravljanja. Študija bo podlaga za razvoj prihodnjih omrežij in storitev. 
  • Uvedbo začetnih standardiziranih storitev CAM (povezana in avtomatizirana mobilnost) z izboljšanimi prometnimi informacijami in upravljanjem, ki zahtevajo boljšo pokritost 5G z večjimi zahtevami po podatkih in gostoto vozil.
  • Uvedbo naprednih storitev CAM s kooperativno izmenjavo informacij o mednarodnem prometu v realnem času in upravljanjem prometa v realnem času, kar pomeni pritisk na gosto pokritost z omrežjem 5G, visoko zmogljivost prenosa podatkov, nizko zakasnitev storitev in visoko storitveno zanesljivost.
  • Pripravo podlage za omrežja naslednje generacije z izjemnimi zmogljivostmi, ki jih v bližnji prihodnosti morda ne bo mogoče doseči, npr. storitve, za katere sta potrebna izjemno velik pretok podatkov in majhna zakasnitev.

S projektom bomo razvili poslovni model ter izvedli študijo donosnosti in javnih koristi. Projekt 5G-ADRIA bo obravnaval različne vidike, ki so v skladu s politikami EU, kot so e-zdravje, mobilnost in e-mobilnost, transport, industrija, pametna družba, pametna mesta ipd.

Z njim želimo zgraditi most 5G: pot v pametnejši jutri.