Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Novosti
People

| 04.01.2021. 23:00:00

Družini prijazno podjetje

Telemach je z letom 2021 dobil certifikat Družini prijazno podjetje.
Certifikat je še korak bližje zagotavljanju čim večjega zadovoljstva na delovnem mestu, saj želimo ustvariti okolje, v katerem se zaposleni počutijo kar najbolje in ki bo čim manj stresno. Na delovnem mestu namreč preživimo velik del svojega aktivnega življenja, za uspešen razvoj tako posameznika kot posledično podjetja pa so zelo pomembni zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, zavzetost, produktivnost in motivacija.
Družini prijazna podjetja prispevajo svoj delež v procesu spreminjanja kulture in ozaveščanja posameznikov, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi. Zato smo sprejeli nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja: gibljivi delovni čas, otroški časovni bonus, možnost dela od doma, druženje med zaposlenimi, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, razvoj socialnih veščin za vodilne, ponudbe za prosti čas itd.
Zaposleni so za nas ključni, zato upamo, da bodo sprejeti ukrepi pripomogli k še boljšemu počutju.