• 00:00
  Флеш вести
 • 00:05
  Џез на екранот
 • 00:45
  Урбан соул
 • 01:00
  Спортски преглед
 • 01:30
  Одјавување на програмата
 • 07:00
  Флеш вести
 • 07:05
  Разбудисе со нас
 • 09:00
  Топ вести
 • 09:18
  Урбан соул
 • 09:35
  Гормити
 • 10:00
  Топ вести
 • 10:18
  Народна музика
 • 10:59
  Про вита
 • 11:35
  Забавна музика
 • 12:00
  Вести
 • 12:16
  Верска емисија
 • 12:47
  Спортски преглед
 • 13:18
  Топ 5 личности
 • 14:00
  Топ вести
 • 14:18
  Музички спотови
 • 14:30
  Сехара
 • 15:00
  Бијандипе
 • 15:30
  Вести на турски јазик
 • 15:38
  Лејла и Меџнун
 • 16:21
  Вака настанува
 • 16:31
  Изгрејсонце
 • 16:59
  Заработувачка за леб
 • 17:25
  Вака настанува
 • 17:30
  Дневник на турски јазик
 • 17:50
  Истанбул, Истанбул
 • 18:00
  Да учиме заедно
 • 18:30
  Дневник 1
 • 19:00
  Метео
 • 19:05
  Урбан соул
 • 19:23
  Народна музика
 • 20:00
  Езан
 • 20:05
  Верска емисија
 • 20:31
  Аргумент
 • 21:47
  Музички спотови
 • 22:00
  Дневник 2
 • 22:35
  Метео
 • 22:40
  Мост
 • 23:41
  Мотиви
20:00

Езан