Zavarovanje krije dva škodna primera v času zavarovanega obdobja. Kaj to pomeni?


Zavarovancu je zagotovljeno kritje dveh delnih škod (možno popravilo naprave, kot npr. počen zaslon) ali dveh delnih škod in ene popolne škode.

Podeli: