Zatemnitve programov


Želim si ogledati tekmo ali serijo na priljubljenem programu, vendar je slika zatemnjena. Kaj je vzrok za to?

Vzrok je povezan z zakupom avtorskih pravic za prenos določene vsebine. Če programski dobavitelj ali ponudnik TV programa za določeno območje nima avtorskih pravic za predvajanje, smo operaterji dolžni to vsebino zatemniti.

Kdo ima zakupljene avtorske pravice za predvajanje vsebine?

Avtorske pravice za predvajanje vsebine ima TV hiša (ORF, HRT, TVSLO, PINK,…), lahko tudi več, ne le ena.

Ali je možno vsebino predvajati v katerikoli državi?

Zakupljene pravice za predvajanje določene vsebine se lahko nanašajo na zgolj določeno območje (prenos določene tekme samo na območju ene države).

V praksi to pomeni: če zakupi HRT pravice za prenos svetovnega nogometnega prvenstva samo za predvajanje na območju Republike Hrvaške, mora biti program HRT v času predvajanja tekem zatemnjen na vseh območjih izven ozemlja Republike Hrvaške. Prav tako recimo TVSLO ne sme predvajati določenih tekem na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, oziroma povsod, kjer imajo operaterji vključen program TVSLO, če ima pravice le za predvajanje na območju Republike Slovenije. Drugod morajo biti tekme zatemnjene.

Ali zatemnitev programov velja le za posamezne kabelske operaterje ali za vse?

Vsi operaterji prejmemo uradno zahtevo televizijske hiše, na podlagi katere smo dolžni program zatemniti.

Zakaj je včasih slika zatemnjena že pred začetkom tekme ali še tudi po koncu?

Kot omenjeno, nam programski dobavitelj oziroma ponudnik TV programa, ki ima pravice za predvajanje, vnaprej pošlje vsebine, ki jih moramo zatemniti ter natančne termine. Glede na prejeto zahtevo zatemnitve sistemsko nastavimo. Ker pa občasno pride do zamika med napovedanim terminom predvajanja in dejanskim predvajanjem na strani ponudnika TV vsebine, lahko pride do zatemnitve predčasno ali pa je program zatemnjen še kasneje.

Pri nekaterih vsebinah pa so že same omejitve po zatemnitvi obsežnejše in moramo zatemniti tudi oddajo pred dogodkom, saj lahko vključuje vsebino, ki je podvržena avtorskim pravicam. Ponudniki TV vsebin (telekomunikacijski  operaterji) nimamo vpliva na vsebino in spored določenega programa.

Pri Telemachu nam je uporabniška izkušnja zelo pomembna in zavedamo se, da zatemnitve predstavljajo slabšo izkušnjo, vendar pa na le te nimamo vpliva, zato se zahvaljujemo za razumevanje.

Podeli: