Zakaj ste mi na položnici obračunali dvojni znesek?


Če imate neporavnane zapadle obveznosti, so te zabeležene tudi na tekočem mesečnem računu. Zaradi tega prejmete na računu skupni znesek tekočih in zapadlih obveznosti.