Zakaj je bilo poslano sporočilo večkrat obračunano?


Posamezna obračunska enota sporočila SMS šteje do 160 znakov. Če poslano sporočilo preseže navedeno količino znakov, se obračuna kot dodatno oziroma dodatna sporočila SMS.

Uporaba šumnikov pri pošiljanju besedilnih sporočil zasede več znakov kot pošiljanje sporočil brez šumnikov, zato se dolžina enega sporočila ob uporabi nestandardnih znakov skrajša na 70 znakov.

Podeli: