Varna uporaba prenosa podatkov v tujini


Za večjo varnost in zaščito naših uporabnikov smo v skladu z direktivo Evropske unije omejili porabo GPRS storitev v času gostovanj v tujini. Vsak uporabnik lahko v tujini nemoteno prenese količino prenosa podatkov do limita 61 EUR.

Prosimo, da pred odhodom v tujino preverite cenik gostovanja na naši spletni strani.

Podeli: