V katerem primeru prenos telefonske številke ni možen?


Prenos telefonske številke v omrežje drugega operaterja bo uspešen le, če so izpolnjeni pogoji, določeni s Splošnim aktom o prenosljivosti številk. To pomeni, da mora biti telefonska številka, ki jo želite prenesti, aktivna (ne sme biti izključena ali začasno izključena iz omrežja), številka ne sme biti v postopku prenosa, naročniki in pravne osebe pa morajo priložiti še vso potrebno dokumentacijo. Zahtevek mora vložiti naročnik številke.

Podeli: