Tretje osebe


Tretji osebi ni dovoljeno skleniti naročniškega razmerja, spremembe in upravljanje naročniškega razmerja s strani tretje osebe pa so možne le ob predložitvi pooblastila, ki ga je overil notar ali upravna enota, iz katerega mora biti jasno razviden namen pooblastila oz. za katero zahtevano spremembo je pooblastilo podpisano. Tretja oseba se identificira z veljavnim osebnim dokumentom.