Storitev Pokliči nazaj


Storitev Pokliči nazaj vam omogoča, da želenemu naslovniku pošljete brezplačno sporočilo SMS z vsebino “Prosim, pokliči me!”

Sporočilo SMS lahko pošljete na dva načina:

• Vpišite kodo *124# in pritisnite tipko za klicanje. Po prejetem povratnem obvestilu vpišite številko naslovnika, ki mu želite poslati sporočilo SMS.

• Vpišite kodo *124*telefonska številka želenega naslovnika#.

Primer: če želite sporočilo “Prosim pokliči me!” poslati uporabniku s telefonsko številko 070 123 456, vpišite ukazni niz *124*070123456# in pritisnite tipko za klicanje. Uporabnik bo prejel sporočilo SMS “Prosim pokliči me!”.

VKLOP BLOKADE STORITVE POKLIČI NAZAJ

Prejemanje sporočil z vsebino Pokliči nazaj lahko onemogočite z naslednjimi koraki:

• Vtipkajte ukazni niz USSD *122# in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

• V prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Sporočila SMS. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

• Nato v prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Pokliči nazaj in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

• V zadnjem meniju za vklop blokade izberite kategorijo 1: Vklop. Če želite ponovno vklopiti storitev Pokliči nazaj, izberite kategorijo 2: Izklop in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

Podeli: