Sklepanje naročniških razmerij za fizične osebe


Naročniško razmerje lahko sklenejo vse polnoletne osebe s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije.

Katere dokumente potrebujete za sklenitev?

– Veljavno osebno izkaznico (OI) ali potni list (PL) ali (novo) vozniško dovoljenje (VD – izdano po 13. 7. 2009),
– original ali kopijo davčne številke (DŠ) oz. kateregakoli uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna davčna številka.
– Upokojenci morate predložiti odrezek ZPIZ-a, Sklep o upokojitvi ali »novo« kartico za upokojence.
– Študenti morate predložiti študentsko izkaznico ali študentski indeks.

Ob sklepanju aneksa za mobilno napravo ali na zahtevo ekipe za avtorizacije pa potrebujete tudi:

– bančno kartico – pri nakupu morate plačati s plačilno (bančno in NE kreditno) kartico (plačilo mora biti izvršeno in v tem primeru ne potrebujete druge dokumentacije, torej plačilne liste, bančnega izpiska itd.),
– plačilno listo ali bančni izpisek za najmanj zadnje 3 mesece (na zahtevo ekipe za avtorizacije),
– številko transakcijskega računa (predložitev bančne kartice); to potrebujete le, ko se odločite za e-račun, pri nas odpirate trajnik ali sklenete aneks za terminalsko opremo, katere vrednost je višja od 450 EUR.