Sem naročnik paketa VEČ. Katere storitve lahko porabim v času gostovanja v EU?


V EU lahko mesečno porabite 120 minut klicev. To so iste minute, ki so vam na voljo znotraj Slovenije za ostala omrežja. Če v Sloveniji porabite 100 minut, jih imate za gostovanje v EU na voljo še 20. Če aktivirate dodatni paket Neomejeni klici, so tudi klici med gostovanjem v EU povsem neomejeni.

Priporočamo vam vklop tega dodatnega naročniškega paketa: pošljite ključni besedi »Neomejeni klici« na številko 7070 in sledite navodilom. Sporočila SMS so povsem neomejena. Na voljo imate 5 GB prenosa podatkov, od česar jih je 3 GB na voljo po polni hitrosti, ki vam jo lahko zagotovimo tudi v domačem omrežju, preostanek pa se prenaša po hitrosti največ 64 kbps.

Po prekoračitvi kvote 5 GB v EU se vsak nadaljnji MB zaračunava po veljavnem ceniku 0,0036 EUR (v Sloveniji je prenos podatkov vedno brezplačen). Če v Sloveniji porabite 3 GB, boste v EU lahko prvih 2 GB porabili po znižani hitrosti brez dodatnih stroškov, nadaljni prenos podatkov pa se obračuna v skladu z veljavnim cenikom. Sporočila MMS se obračunavajo iz prenosa podatkov.

Podeli:
Loading...