Sem naročnik paketa ŠE VEČ. Katere storitve lahko uporabljam v času gostovanja v EU?


V EU so klici in sporočila SMS povsem neomejeni. Na voljo imate 12 GB prenosa podatkov. Po prekoračitvi kvote 12 GB v EU se vsak nadaljnji MB zaračunava po veljavnem ceniku 0,0030 EUR (v Sloveniji je prenos podatkov vedno brezplačen). Če v Sloveniji porabite 90 GB, boste v EU lahko prvih 10 GB porabili po polni hitrosti, prenos preostanka podatkov pa bo potekal pri hitrosti največ 64 kbps. Sporočila MMS se obračunavajo iz prenosa podatkov.

Kaj pa če imam dodatno kartico SIM? Katere storitve lahko v času gostovanja v EU uporabljam na obeh mobilnih številkah?

Dodatna kartica SIM porablja iste vsebine iz paketa, zaradi česar ima tudi dodatna kartica SIM možnost uporabe storitev med gostovanje v EU. Kvota 12 GB je na voljo obema karticama SIM skupaj.