Sem naročnik paketa NAJVEČ. Katere storitve lahko uporabljam v času gostovanja v EU?


V EU so klici in sporočila SMS so povsem neomejeni. Na voljo imate 12 GB GB prenosa podatkov. Po prekoračitvi kvote 12 GB v EU se vsak nadaljnji MB zaračunava po veljavnem ceniku 0,0036 EUR (v Sloveniji je prenos podatkov vedno brezplačen). Če v Sloveniji porabite 11 GB, boste v EU lahko prvi GB porabili po polni hitrosti, prenos preostanka podatkov pa bo potekal pri hitrosti največ 64 kbps. Sporočila MMS se obračunavajo iz prenosa podatkov.

Podeli: