Sem najemnik stanovanja. Ali sem lahko vaš naročnik fiksnih storitev?


Naročnik storitev je lahko tudi najemnik. Za sklenitev naročniškega razmerja najemnik potrebuje soglasje lastnika stanovanja ali kopijo prve in zadnje strani najemne pogodbe za stanovanje.

Podeli: