Preusmeritve


Preusmeritev klica je storitev, ki uporabniku omogoča preusmeritev dohodnih klicev na katerokoli drugo telefonsko številko v mobilnem ali fiksnem telefonskem omrežju.

VKLOP

Preusmeritev klica na drugo telefonsko številko uporabnik vklopi ali izklopi sam preko nastavitev aparata ali z ukaznim nizom.

VRSTE PREUSMERITEV:

Preusmeritev klica ob zasedenem uporabniku (CFB – Divert When Busy) – omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko je uporabnik zaseden.

  • Za vklop vpišite kodo **67**številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

Preusmeritev klica, ko uporabnik ni dosegljiv (CFNRC – Divert If Not Reachable) – omogoča, preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko uporabnik ni dosegljiv.

  • Za vklop vpišite kodo **62*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

Preusmeritev klica, ko se uporabnik ne javi (CFNRY – Divert When Not Answered) – omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, ko se uporabnik ne javi. Čas zvonjenja je vnaprej nastavljen na 25 sekund.

  • Za vklop vpišite kodo **61*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

Brezpogojna preusmeritev (CFU – Divert All Calls) – vsi dohodni klici se preusmerijo na drugo številko.

  • Za vklop vpišite kodo *21*številka, kamor želite preusmeriti# ter pritisnite tipko za klicanje.

Preusmeritev izklopite s klicem na ##002#.

 

 

Podeli: