Premijske številke 090


Vsem uporabnikom Telemacha smo omogočili klice na premijske številke 090. Vsi tisti, ki želite dostopati do informacij, zabave, nasvetov in ostalih dodatnih vsebin, lahko vzpostavite klice na izbrane številke.

ZARAČUNAVANJE STORITVE

Premijske številke se obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno govorno telefonijo, klici pa se obračunavajo na minute ali na klic, odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo storitev pri ponudniku premisjke storitve preverijo ceno in način obračunavanja.

UPORABA STORITVE V OMREŽJU PONUDNIKA NACIONALNEGA GOSTOVANJA V TUJINI

Kadar uporabljate omrežje ponudnika nacionalnega gostovanja ali se nahajate v tujini, je klicanje na številke 090 onemogočeno.

OMEJITEV PORABE

Vsi naročniki Telemacha imate zaradi morebitnih neželenih visokih stroškov privzeto vklopljeno omejitev porabe (zaporo nadaljnje uporabe) za klice na premijske številke 090. Zapora storitve se aktivira ob dosegu limita oz. z možnostjo manjše zakasnitve. Tako se nadaljnja uporaba do naslednjega meseca onemogoči. Če želite aktivirati možnost dodatnih klicev, pokličite na 080 22 88.

Uporaba storitev 090 pri predplačnikih ni omejena.

BLOKADA ŠTEVILKE

Na voljo vam je tudi blokada vseh premijskih številk. Naročniki jo lahko vklopite prek uporabniškega portala moj.telemach.si ali preko ukaznega niza USSD: *121*# in nato sledite navodilom. Predplačniki pa blokado aktivirate s podpisom obrazca na prodajnem mestu ali z zahtevo preko ukaznega niza USSD: *121*# in nato sledite navodilom.

NADZOR NAD VISOKIMI STROŠKI

Vsem naročnikom Telemachovih storitev, ki želite dodaten pregled in nadzor nad stroški, priporočamo vklop storitve SMS limit dodatne porabe.

Podeli: