Pošiljanje sporočil SMS, ko se nahajate v tujini


V času gostovanja lahko pošiljate in sprejemate sporočila SMS, če ima Telemach z operaterjem v državi, ki jo obiskujete, sklenjeno pogodbo o gostovanju. Ko pošiljate sporočilo SMS iz tujine, pred telefonsko številko ne pozabite dodati mednarodne klicne številke države prejemnika. Če ni drugače določeno, je prejemanje sporočil SMS v tujini brezplačno. Pošiljanje sporočil SMS iz tujine se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja in ni del morebitnih vnaprej zakupljenih enot vašega naročniškega paketa.

Podeli: