Plačal sem račun. Kako lahko ponovno aktiviram storitve?


Če so vaše storitve izklopljene, lahko po plačilu vseh zapadlih obveznosti svoj paket enostavno vključite preko storitve Moj račun.

Za dostop do storitve izberite številko 1 – Moj račun, nato pa vas bo odzivnik prosil za številko naročnika (številka naročnika je zabeležena na mesečnem računu). Če je vaša kontaktna številka zabeležena v sistemu, vam ne bo treba vpisovati številke naročnika in vas bo sistem samodejno povezal v naslednji korak.

V nadaljevanju odzivnik ponuja dve možnosti.

1. Informacije o stanju na računu

S pritiskom številke 1 boste prejeli podatke o stanju zapadlih obveznosti.

2. Ponovni vklop izklopljenih storitev

S pritiskom številke 2 vas odzivnik obvesti, da je zahteva za ponovni priklop sprejeta in storitve so samodejno aktivirane v najkrajšem možnem času. Če zapadle obveznosti ne bodo poravnane v petih dneh od ponovne aktivacije, pri čemer se datum aktivacije šteje kot prvi dan, bodo storitve ponovno izklopljene.