Moj naročniški paket je bil aktiviran sredi meseca. Koliko storitev lahko porabim v času gostovanja v EU?


Če se izbrani naročniški paket aktivira v začetku, sredi ali proti koncu meseca, se za ta mesec dodeli sorazmerni del vsebin za tujino.

Primer: če bo izbrani paket aktiviran sredi meseca, se dodelijo polovične kvote prenosa podatkov za tujino.