Lahko uporabljam storitev z vsako telefonsko napravo?


Uporabite lahko že obstoječo analogno telefonsko napravo s tonskim izbiranjem ali pridobite nov telefonski aparat z istimi lastnostmi. Telefonski aparat ISDN v Telemachovem omrežju ne deluje.