Koliko znaša strošek prenosa številke?


Prenos številke iz svojega omrežja dosedanji operater zaračuna do 5,00 EUR.

Podeli: