Koliko televizorjev imam lahko priklopljenih v sklopu enega naročniškega razmerja?


Televizijske programe lahko spremljate na največ treh televizorjih. Za spremljanje digitalnih programov na dodatnih televizorjih je potreben najem dodatnega digitalnega sprejemnika. Mesečna naročnina zanj se zaračunava po veljavnem ceniku. Če ste uporabnik televizije Total TV, imate lahko v uporabi največ štiri digitalne sprejemnike.