Koliko časa traja prenos številke?


Prenos številke se izvede v največ enem delovnem dnevu.

Podeli: