Koliko časa je potrebnega za popravilo telefona?


Dejanski čas popravila je odvisen od same napake/poškodbe. Zakonsko določen rok za popravilo tehnične opreme pa je največ 45 dni, ki začne teči od dneva sprejema naprave na servis.

Podeli: