Kje najdem kodi PIN in PUK?


Kodi se nahajata pod premazom na zadnji strani kartice, kamor je vpeta tudi kartica SIM, ki jo prejmete ob sklenitvi naročniškega razmerja.