Kdo vse lahko uporablja storitev EON in ali je potrebno za storitev EON doplačati?


EON lahko uporabljajo vsi naročniki paketov, ki vsebujejo TV. Uporabniki vseh paketov, ki vključujejo TV, imajo EON že vključen v svoj paket in jim ni treba doplačati uporabe storitve.