Katera kritja zagotavlja zavarovanje?


Zavarovanje zagotavlja kritje naključnih škod, torej fizičnih poškodb ali uničenja naprav zaradi takojšnjih, nenadnih in od človekove volje nepredvidljivih dogodkov ter kritje v primeru vlomske tatvine in ropa ter posledične nepooblaščene uporabe naprave.

Zavarovalnica krije naslednje poškodbe, uničenje ali izgubo naprav:

  • Poškodbe zaradi uhajanja tekočin, razen neposrednih padavin (npr. dež). Primer: zavarovanec polije kavo ali vodo po zavarovani napravi.
  • Lom naprav zaradi padca ali udarca. Primer: zavarovana naprava se je poškodovala, ko se je zavarovanec sklonil, naprava pa je padla iz žepa; zavarovanec pade po stopnicah in pri tem poškoduje napravo, ki jo je nosil.
  • Poškodbe zaradi neposrednega in posrednega udara strele. Primer: Zavarovanec ni izključil naprave iz električnega omrežja v primeru nevihte ali neurja, udar strele pa je povzročil prenapetost in poškodoval napravo; zavarovanec je med nevihto na prostem, strela pa je udarila neposredno v mobilno napravo.
  • Poškodbe zaradi nenamerne napačne rabe. Primer: Zavarovanec nenamerno vstavi napačno orodje v napravo.
  • Vpliv tlaka. Primer: uporaba naprav v letalih, uporaba naprav v gorah, hotelih na visoki nadmorski višini in med opravljanjem višinskih del; primer nadtlaka: opravila s stisnjenim pritiskom, ki presega 0.1 bara.
  • Poškodbe zaradi požara, dima in eksplozije ter poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja (požar). Primer: naprava je v sobi, kjer nastopi požar, in naprava zgori.
  • Poškodbe zaradi kratkega stika (elektrika). Primer: kratek stik povzroči poškodbo naprave.
  • Poškodbe zaradi elektromagnetne motnje in previsoke napetosti. Primer: polnilec za mobilne naprave je prilagojen za različne stopnje napetosti. Ko mobilna naprava deluje na napačni napetosti, lahko pride do okvare. V Evropi naprave večinoma delujejo na 230 V, medtem ko v ZDA delujejo na napetosti 115 V. V primeru napačnega priklopa bi prišlo do uničenja.