Katera cena je upoštevana pri izračunu premije in katera cena se uporablja v primeru promocije, ko je cena aparata nižja od redne?


Pri izračunu premije za zavarovanje se kot osnova upošteva maloprodajna cena naprave brez subvencije operaterja ali proizvajalca naprave.

Podeli: