Kam lahko prinesem mobilno napravo v primeru okvare?


V primeru okvare mobilne naprave, jo lahko na servis oddate na dva načina:

1. S telefonom in garancijskim listom oziroma računom se oglasite na najbližjem prodajnem mestu, kjer boste izpolnili reklamacijski zapisnik. Na prodajnem mestu bodo po tem napravo posredovali na pooblaščeni servis.

2. S telefonom in garancijskim listom oziroma računom se zglasite pri pooblaščenem serviserju za vašo znamko naprave.