Kam lahko pošljem potrdilo o plačilu računa?


Potrdila o plačanih računih posredujte na faks 059 188 601. Potrdilo za fiksne storitve lahko pošljete tudi prek elektronske pošte na naslov [email protected], za mobilne storitve pa na naslov [email protected].