Kakšni so pogoji za prenos naročniškega razmerja na drugo osebo?


Prodajno mesto morata obiskati trenutni naročnik in prevzemnik naročniškega razmerja. Prevzemnik naročniškega razmerja mora ustrezati pogojem za sklenitev novega naročniškega razmerja. Pri prenosu razmerja je staremu in novemu naročniku sorazmerno obračunana mesečna naročnina za obračunsko obdobje, v katerem opravljata spremembo. Sprememba lastništva se obračuna po veljavnem Ceniku.

Podeli: