Kako veliko je območje brezžičnega omrežja Wi-Fi, v katerem internet nemoteno deluje?


Območje brezžičnega omrežja je težko določiti, saj nanj vpliva veliko dejavnikov. Med večjimi ovirami so steklo, železo v zidovih stanovanja itd. Lahko pa bi rekli, da brezžično omrežje običajno pokriva povprečno veliko stanovanje.