Kako preverim stanje zapadlih obveznosti?


Zapadle obveznosti lahko preverite na dva načina:

1) Prek brezplačne storitve Moj račun na številki 070 700 700.

Za dostop do storitve izberite številko 1 – Moj račun, nato pa vas bo odzivnik prosil za številko naročnika (številka naročnika je zabeležena na mesečnem računu). Če je vaša kontaktna številka zabeležena v sistemu, vam ne bo treba vpisovati številke naročnika in vas bo sistem samodejno povezal v naslednji korak.

V nadaljevanju odzivnik ponuja dve možnosti.

1. Informacije o stanju na računu

S pritiskom številke 1 boste prejeli podatke o stanju zapadlih obveznosti.

2. Ponovni vklop izklopljenih storitev

S pritiskom številke 2 vas odzivnik obvesti, da je zahteva za ponovni priklop sprejeta in storitve so samodejno aktivirane v najkrajšem možnem času. Če zapadle obveznosti ne bodo poravnane v petih dneh od ponovne aktivacije, bodo storitve ponovno izklopljene.


2) Prek portala Moj Telemach.

Na portalu Moj Telemach lahko preverite:

  • Stanje poravnanih in odprtih obveznosti
  • Vpogled v poslane račune
  • Razčlenitev tekoče in pretekle porabe za fiksne in mobilne številke