Kaj vpliva na jakost in kakovost signala?


Za prenos signala omrežja do uporabnika mobilni operater uporablja zračne poti in ne fizičnih nosilcev, kakršne uporabljajo ponudniki stacionarnega dostopa do interneta. Na jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE na določeni mikrolokaciji vpliva več dejavnikov: umetne ovire (različne gradbene konstrukcije, kovinski materiali, izolacija, steklo, žaluzije ipd.), naravne ovire (relief, ozelenitev, sneg, dež ipd.), adaptacije objektov, uporaba terminala znotraj ali zunaj objekta, zmogljivost in tip terminala, oddaljenost podatkovne naprave oziroma mobilnika od bazne postaje idr.

Jakost in kakovost signala sta boljši zunaj objektov kot znotraj. V objektih, ki so grajeni pretežno iz kovinskih materialov, je signal zelo šibak ali pa ga celo ni. Znotraj objekta sta jakost in kakovost signala GSM/UMTS/LTE različna tudi glede na postavitev terminala, kar pomeni, da lahko s primerno postavitvijo naprave oziroma terminala delno izboljšamo sprejem signala. Predvsem za modeme USB velja, da bolje delujejo, če so postavljeni v bližini oken in usmerjeni proti bazni postaji.