Kaj se zgodi, če zaradi stvarne napake vrnem napravo?


Če zavarovalec skladno z zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, prekine zavarovanje zaradi vračila zavarovane naprave kot posledice stvarne napake in skladno z zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, zavarovanje preneha 24. uro dne, ko je bila stvarna napaka potrjena – v tem primeru se prekine tudi zavarovanje. Zavarovanec ima pravico do popolnega vračila premije v denarni obliki, ki jo izplača zavarovalec.

Podeli: