Kaj pomenijo postavke na računih?


Informacije o postavkah na računu si lahko ogledate na primeru računa.

Če informacije o želenih postavkah na vašem računu niste našli, nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 070 700 700 ali nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali na [email protected].

POJASNILA NEKATERIH MOŽNIH ZARAČUNANIH STORITEV

090 donacija – gre za plačljive številke v Sloveniji, na katere uporabniki donirajo različne zneske za različne namene (društvo Vesele nogice, Karitas, Gasilska zveza Slovenije, Rdeči Križ Slovenije …).

1 GB mesečno – gre za dodatni naročniški mobilni paket, ki ga lahko aktivirate kadarkoli. Prinaša 1 GB prenosa podatkov znotraj Slovenije in stane 5 EUR. Paket se avtomatično podaljšuje iz meseca v mesec do preklica.

Brezplačni klici – gre za dodatni naročniški mobilni paket, namenjen paketu VEČ. Dodatni paket lahko aktivirate kadarkoli, zaračuna pa se sorazmerno (glede na dan vklopa v mesecu). Samodejno se prenaša iz meseca v mesec, dokler ga stranka ne izklopi (vklop in izklop se uredi preko kode).

Dodatni sprejemnik 1 – gre za dodatni digitalni sprejemnik ali za kartico CONAX. Oprema ni vključena v paket in je zanjo treba mesečno doplačevati 3 EUR.

Dodatni sprejemnik 2 – gre za dodatni digitalni sprejemnik ali za kartico CONAX. Oprema ni vključena v paket in je zanjo treba mesečno doplačevati 3 EUR.

EU gostovanje – odhodni klici v cono 2 – gre za primer, ko gostujete v EU (cona 1) in ste prijavljeni v omrežje tujega operaterja ter kličete v cono 2 (klic iz cone 1 v cono 2).

EU gostovanje – odhodni SMS – izven paketa – gre za primer, ko gostujete v EU (cona 1) in pošiljate sporočila SMS po višji cenovni tarifi, kadar na voljo nimate več zakupljenih SMS-ov.

EU gostovanje – odhodni SMS – znotraj paketa – gre za primer, ko gostujete v EU (cona 1) in pošiljate sporočila SMS po nižji cenovni tarifi, saj imate še na voljo zakupljene SMS-e.

Gostovanje v tujini – prenos podatkov cona 2 – gre za primer, ko gostujete izven EU (cona 2) in uporabljate prenos podatkov.

Gostovanje v tujini – odhodni SMS – cona 2 – gre za primer, ko gostujete v tujini in pošiljate sporočila SMS v cono 2.

Klici na premijske številke 090 – gre za plačljive komercialne številke v Sloveniji, ki ponujajo razne storitve (vedeževanje, horoskop, vsebine za odrasle …).

Klici v mobilna omrežja – gre za klice v mobilno omrežje znotraj Slovenije. Če je znesek zaračunan, to pomeni, da na voljo nimate več zakupljenih minut.

Klici v ostala stacionarna omrežja – gre za klice v stacionarno omrežje znotraj Slovenije. Če je znesek zaračunan, to pomeni, da na voljo nimate več zakupljenih minut.

Komercialno sporočilo – gre za plačljive komercialne številke v Sloveniji, na katere se uporabnik prijavi za različne namene (nagradne igre, glasovanja, horoskop, vedeževanje …).

Mednarodni klici v cono 2 – gre za klice iz Slovenije v tujino (na tuje številke) v cono 2. Minuta klica se zaračuna po veljavnem ceniku oziroma se odšteje iz paketa, če so minute zakupljene v osnovnem paketu.

Menjava SIM kartice – gre za postavko, ki se zaračuna, če naročniku zamenjamo kartico SIM.

Menjava telefonske številke – gre za postavko, ki se zaračuna, če naročniku zamenjamo mobilno telefonsko številko.

Mobilna blagajna – gre za postavko paketa Mobilna blagajna, s katerim razpolaga naročnik. Višina mesečne naročnine je odvisna od izbranega paketa.

NAJVEČ dodatna SIM – gre za dodatno kartico SIM (mobilno številko), ki jo naročnik lahko izbere pri paketu ŠE VEČ ali NAJVEČ.

Neomejeni klici – gre za dodatni naročniški mobilni paket, ki ponuja neomejene klice v vsa fiksna in mobilna omrežja znotraj Slovenije in ne obsega klicev na posebne in komercialne številke, klicev v tujino ter odhodnih in dohodnih klicev v tujini.

Neomejeno EU/ZDA 24h – gre za dodatni naročniški mobilni paket za tujino (EU in ZDA), ki ga je treba aktivirati s kodo USSD, po aktivaciji pa se paket obračuna šele ob prvi opravljeni storitvi v tujini (klic, SMS, MMS, prenos podatkov).
Vključene storitve veljajo za odhodne in dohodne klice, sporočila SMS in prenos podatkov v omrežjih, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev na www.telemach.si.

Neomejeno EU/ZDA mesečno – gre za dodatni naročniški mobilni paket za tujino (EU in ZDA), ki ga je treba aktivirati s kodo USSD, po aktivaciji pa se paket obračuna takoj. Vključene storitve veljajo za odhodne in dohodne klice, sporočila SMS in prenos podatkov v omrežjih, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev na www.telemach.si. Paket je treba do konca tekočega meseca preko kode USSD izklopiti, če ne želite, da se prenese in ponovno aktivira ter zaračuna v naslednjem mesecu.

Priključnina – gre za enkratni strošek ob sklenitvi vsakega mobilnega naročniškega razmerja. Ta strošek bo zaračunan na prvi mesečni položnici.

Razčlenjen račun – gre za naročeno podrobno specifikacijo vseh opravljenih storitev, ki se dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. V podrobni specifikaciji so prikazane vse opravljene storitve (klici, SMS, MMS, prenos podatkov …). Naročilo se lahko uredi preko kode USSD.

SMS v tujino – gre za sporočilo SMS, ki je bilo poslano iz Slovenije v tujino (na tuje mobilne številke) in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

SZU za mesečno naročnino – gre za sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga subvencionirali ob izbiri akcijske ugodnosti in se sorazmerno zaračuna samo v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

SZU za opremo – gre za sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga subvencionirali za opremo, kupljeno skupaj z naročniškim paketom. Višina tega zneska je napisana na aneksu za opremo. Sorazmerno se zaračuna samo v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

SZU za priključnino – gre za sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga subvencionirali za priklop fiksnih storitev in se sorazmerno zaračuna samo v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

Podeli:
Loading...