Kaj pomenijo postavke na računih?


RAČUN ZA FIKSNE STORITVE

Informacije o postavkah na računu za fiksne storitve si lahko ogledate na primeru računa.

RAČUN ZA MOBILNE STORITVE

Informacije o postavkah na računu za mobilne storitve si lahko ogledate na primeru računa.

Če informacije o želenih postavkah na vašem računu niste našli, nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 070 700 700 ali nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali na [email protected].


POJASNILA NEKATERIH MOŽNIH ZARAČUNANIH STORITEV


Enkratni stroški:

SZU za mesečno naročnino: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali ob izbiri akcijske ugodnosti in se sorazmerno zaračuna v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

SZU za opremo: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali za opremo, kupljeno skupaj z naročniškim paketom. Višina zneska ugodnosti je napisana na aneksu za opremo. Znesek se zaračuna v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja ali predčasne prekinitve vezave z opremo.

SZU za priključnino: Sorazmerni znesek ugodnosti, ki smo ga kot podjetje subvencionirali za priklop fiksnih storitev in se sorazmerno zaračuna v primeru predčasne prekinitve oziroma poravnave.

Priključnina: Enkratni strošek ob priklopu mobilne številke v omrežje.

Strošek začasnega izklopa (zamrznitev naročniškega razmerja): Znesek stroška, ki nastane ob zamrznitvi naročniškega razmerja.

Prekinitev naročniškega razmerja: Znesek stroška odpovedi naročniškega paketa oziroma prenosa številke k drugemu operaterju.

Blokada storitev zaradi neplačevanja: Pri ponovnem vklopu naročniškega paketa je treba poravnati znesek, ki nastane ob blokadi storitev.

Sprememba naročnika: Strošek, ki nastane pri prenosu naročniškega paketa na drugo osebo. Strošek spremembe naročnika poravna prevzemnik.

Menjava paketa: Sprememba na nižji paket (na primer s paketa NAJVEČ na ŠE VEČ) je mogoča, če na paketu ni aktivne vezave.

Vse postavke lahko najdete na tej povezavi.


Dodatni paketi:

Paket HBO: Dodatni fiksni naročniški paket, ki vključuje programa HBO 1 in HBO 2.

Paket PINK: Dodatni paket, ki vključuje 33 televizijskih programov.

ŠE VEČ/NAJVEČ dodatna kartica SIM: Dodatna kartica SIM z novo številko v paketu ŠE VEČ ali NAJVEČ. Primarna in dodatna številka si delita zakupljene enote v paketu.

ZDA neomejeno mesečno: Dodatni mobilni naročniški paket, ki vključuje neomejene klice, sporočila SMS ter 1 GB prenosa podatkov. Pogoj je, da je naročnik dodatnega paketa registriran v partnersko omrežje v ZDA. Paket aktiviramo s pomočjo ukaznega niza in se začne obračunavati ob prvi opravljeni storitvi.

Balkan 500 MB: Dodatni mobilni naročniški paket, ki ga uporabniki uporabljajo, ko gostujejo v Črni gori, Albaniji, Srbiji, Makedoniji ali Bosni in Hercegovini.

Cenik vseh dodatnih paketov najdete tukaj.

Cenik mobilnih storitev najdete tukaj.


Ostalo:

Donacija 090: Plačljive slovenske številke, kjer uporabniki donirajo zneske v različne namene (Karitas, Vesele nogice,…)

Klici v mobilna omrežja: Če je zaračunan znesek za klice, to pomeni, da je uporabnik prekoračil zakupljeno količino minut v paketu VEČ.

Komercialno sporočilo: V večini primerov gre za plačljive številke, na katerih se uporabnik s svojo telefonsko številko prijavi za različne namene (vedeževanje, nagradne igre, glasovanja,…).

Dodatni sprejemnik 1 ali 2: Dodatni digitalni sprejemnik ali kartica CONAX, ki se zaračuna mesečno.

Klici na plačljive številke (090): Plačljive komercialne številke, ki ponujajo razne storitve (donacije, vedeževanje, vsebine za odrasle, …).

Razčlenjen račun: Podrobna specifikacija vseh opravljenih storitev, ki se dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. V podrobni specifikaciji so prikazane vse opravljene storitve (sporočila SMS, klici, prenos podatkov, …).

Mednarodni klici v cono 2: Klici iz Slovenije v tujino na tujo številko. Cona 2 zajema 23 držav, med katerimi so Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, … Minuta klica se zaračuna po veljavnem ceniku.

Gostovanje v tujini – prenos podatkov v coni 2: Poraba prenosa podatkov med gostovanjem v coni 2. Obračunski interval se zaračuna po veljavnem ceniku.

Gostovanje v tujini – odhodni SMS v coni 2: Primer gostovanja v tujini in pošiljanja sporočil v cono 2.