Kaj je obveznost zavarovalnice v primeru škodnega primera?


V primeru okvare ali poškodbe naprave, ki zahteva popravilo, bo zavarovalnica na podlagi upravičenega zahtevka za v pogojih navedena kritja zagotovila kritje stroškov popravila naprave pri pooblaščenem proizvajalčevem servisu, ki ga določi zavarovalnica (v nadaljevanju: pooblaščeni servis), zmanjšane za dogovorjeni lastni delež.

Če popravilo naprave tehnično ni mogoče ali pa ni gospodarno oziroma ekonomično (npr.: popolno uničenje naprave), bo zavarovalnica zavarovancu zagotovila novo napravo istega modela, kakovosti in vrednosti, ki v času poravnave škode ne presega vrednosti zavarovane naprave, kolikor je znašala ob sklenitvi zavarovanja.